Žáci jsou pouze ve svých učebnách a nedochází ke stěhování do odborných učeben. Kontrolu používání dezinfekce u vchodu do jídelny provádí dozor u vchodu, složený z řad učitelů, kteří rovněž nalévají polévku. Příbory vydávají kuchařky, saláty a pití rozdávají učitelé či asistenti pedagoga. „Vzhledem k tomu, že učitelé jsou v jídelně dost vytížení, požádalo nás vedení školy o dvě brigádnice k dezinfekci rukou,“ sdělil novostrašecký starosta Karel Filip.

Opatření platí také v místním domově seniorů. Ředitelka zde omezila návštěvy. Každá z nich dostane balíček, kde bude rouška, rukavice a plášť. Dobrovolní hasiči již také vydezinfikovali čekárny.

Bezpečnostní komise města rovněž zjišťovala, zda mají různé instituce dostatek ochranných pomůcek. „Co se týče základní školy, zde mají jak náhradní roušky pro žáky, tak i respirátory a štíty pro učitele. Ani dezinfekce jim nechybí. Podobně je na tom městský úřad i lékaři. Domov seniorů je také zabezpečen, naopak policie potřebuje více respirátorů,“ uvedl Karel Filip. Poliklinice pak chybí bezdotykové stojany na dezinfekci rukou.