Hned odpoledne se tuto krásnou zprávu obyvatelé Kolešova dozvěděli z místního rozhlasu. Zároveň ji starosta vyvěsil do vývěsky. Velké oslavy vypuknou 1. srpna při společné tradiční grilovačce.

V práci s mládeží Kolešovští samozřejmě pokračují. Účastnili se akce ve Všetatech, kde předvedli požární útok.
Osmnáctého července se chystají do Chlumu na oslavy výročí založení místního sboru. Pravidelně se scházejí každý týden v neděli. Koncem července mladí hasiči stráví jeden víkend pod stany, sice nedaleko obce, ale bez maminek.

Jen pro úplnost dodejme, že si Kolešovští pro hodnotitelskou komisi připravili pestrý program, do kterého se zapojila opět celá vesnice. Jedna ze zajímavých ukázek patřila mladým hasičům, takzvaným soptíkům.

Ti předvedli od začátku až do konce požární zásah při hašení staré ubytovny uprostřed návsi. Dokonce z hořícího a zakouřeného prostoru museli vyprostit jednu osobu. Kolešovští obstáli ve velké konkurenci dvaceti obcí. Na jejich ocenění se hodnotitelská komise jednohlasně shodla.