Radní se inspirovali okolními městy. Vytříděný biologický odpad by měl být téměř stoprocentně využitý.

„Jednáme s ČLUZem, že bychom mohli odpad vyvážet na nynější skládku na Okrouhlici, kde by se postupně zřídila kompostárna," vysvětloval starosta města Karel Filip. Kompost by se dostal zase zpátky do města při údržbě veřejné zeleně.

Aby se mohlo třídění biologického odpadu rozjet, jsou nutné četné úpravy a investice. Nejprve se musí vybudovat pětadvacet kontejnerových stání se zpevněnou plochou (zámkovou dlažbou).

„Sedmnáct jich bude menších a osm větších. Na stanoviště jsou už vydána územní rozhodnutí a je zpracována projektová dokumentace. Celkem se vybuduje tři sta třicet čtyři metrů čtverečních dlažby. To obnáší náklady téměř šest set šedesát jeden tisíc korun," upřesnil starosta Filip.

Kromě nových míst přibude ještě dvacet nových nádob na stávající sběrná místa. Na zbývající sběrná místa pro tříděný odpad se počítá s rozmístěním jedné až dvou nádob. Počet se ukáže až podle množství odpadu. K tomu si ještě mohou obyvatelé rodinných i bytových domů podle potřeby přiobjednat buď sto dvaceti nebo dvě stě čtyřiceti litrovou nádobu. Tu pak přiřadí k popelnici na komunální odpad. K dispozici bude čtyři sta osmnáct těchto nádob.

„Odpad svezou technické služby nákladním automobilem, který mají k dispozici. Pro svoz bionádob o objemu sto dvacet a dvě stě čtyřicet litrů a kontejnerů počítáme s nákupem nástavby s vyklápěčem," popisoval Filip.

Dále se musí dokoupit štěpkovač pro zpracování větví zhruba do průměru osmnáct centimetrů. Ten bude pohánět traktor technických služeb. „Tady počítáme s celkovými náklady sedm set třicet tisíc korun," vyčíslil starosta.

Realizace třídění biologického odpadu vyjde zhruba na milion sedm set třicet dva tisíce. Technické služby Nové Strašecí si na tento záměr zažádaly o dotaci z programu Životního prostředí ve výši téměř milion šest set osmdesát dva tisíce korun. Z vlastních zdrojů použijí pět set šedesát tisíc čtyři sta korun, plus zhruba padesát tisíc na nákup nádob.