Naváže tak na desetikilometrový úsek trasy D6, jenž se dokončuje kolem Krušovic, Řevničova a Nového Strašecí a s jehož uvedením do provozu se počítá na konci letošního roku. Dálnice vedoucí jižně kolem Krupé by měla začít řidičům, využívat ji budou při cestách do Prahy i nejen lidé z Rakovnicka, ale i Podbořanska a Žatecka, začít sloužit v roce 2024.

Poslední měsíce už odpočítává stavba dvou úseků dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Kvůli finálním pracím bylo nutné převést provoz na dokončenou přeložku II/606 (I/6), která bude sloužit jako doprovodná komunikace. V případě havárií či oprav, při nichž bude nezbytné dálnici uzavřít, bude provoz převeden na tuto silnici, která z velké části kopíruje trasu D6. Po nové přeložce řidiči jezdí od soboty 28. srpna. K otevření úseků D6 v délce téměř deseti kilometrů dojde v prosinci.