Přestože je většina české společnosti ateistická, lidé hojně o vánočních svátcích navštěvují kostely, jejichž atmosféra v křesťanském duchu se staršími základy oslav slunovratu a magickým časem má svůj původ už od 13. století i s písněmi a koledami Narodil se Kristus pán, Nesem vám noviny i Půjdem spolu do Betléma.

Stejně tak tomu bylo i v rakovnickém kostele svatého Bartoloměje, kde během svátků tradičně proběhly nejen oblíbená štědrovečerní mše, ale i Slavnost Narození Páně a Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Na té také kněz a duchovní správce Římskokatolické farnosti Rakovník Vojtěch Novák zdůraznil, že společnost a svět kolem je výsledkem každého z nás a že pokud je v něm něco v nepořádku, je důležité se důrazně ozvat a bránit si i tradiční hodnoty, ke kterým patří rodina i oslovení maminko a tatínku a které nám umožňují žít plnohodnotný život.

Miroslav Koloc