Jedna hala vedle druhé, ke každé vedoucí asfaltová komunikace, přijíždějící a odjíždějící kamiony, zvýšený provoz. I tak by mohla v budoucnu vypadat lokalita kolem Mackovy hory v Novém Strašecí, kde se nyní nachází pole, louky a lidé sem chodí odpočívat.

I proto odpůrci této změny požadují, aby se území kolem Mackovy hory, které je v územním plánu určeno pro průmysl, změnilo na nezastavitelné. I když právě kolem této změny panují mezi vedením města největší obavy.

Podle informací Rakovnického deníku má již řada majitelů pozemků v této lokalitě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí a počítá s jejich prodejem a následně s penězi do svých domácích rozpočtů. I proto si město nechá zpracovat analýzu od dvou právních kanceláří. „Dohodli jsme se na tom na posledním veřejném jednání výboru pro strategický rozvoj města,“ uvedl zastupitel Pavel Novák (Společně pro Nové Strašecí a Pecínov).

Zadání analýzy připraví pracovní skupina, vše předá radě města a ta následně, jelikož je to v její kompetenci, osloví právní kanceláře. „Kvůli větší jistotě a také požadavkům veřejnosti jsme se dohodli, že by bylo vhodné oslovit dvě kanceláře,“ podotkl Novák.

Změna územního plánu

Právě právní analýza má dát zastupitelům jakýsi pohled do budoucnosti týkající se možných peněžitých náhrad, které by město muselo vyplatit, pokud by zastupitelé rozhodli o změně územního plánu – a tedy i o změně možného využití pozemků. Kromě toho by součástí analýzy měla být i odpověď, zda by za to hrozil zastupitelům nějaký postih.

Starosta města Karel Filip (ČSSD) už před časem uklidňoval situaci s tím, že si sice developeři, jelikož území je určené pro průmyslovou zónu, nechávají zpracovat různé studie, stejně tak mohou investoři jednat s majiteli pozemků a uzavírat smlouvy o smlouvě budoucí. Ale v současné době neexistuje na danou lokalitu územní studie, která má upřesnit zastavitelnost plochy. „O její pořízení rozhoduje zastupitelstvo města, dokud nebude, nelze v lokalitě takříkajíc ani kopnout,“ sdělil starosta.

Podle Pavla Nováka by bylo nejrozumnější co nejrychleji změnit území u Mackovy hory na nezastavitelné. „Jakmile zde bude vybudována byť jedna malá hala, poté už bude záchrana tohoto území velice složitá,“ myslí si Novák.