Přečtěte si rozhovor s Josefem F. Králem, nejaktivnějším odpůrcem výstavby vodní nádrže na Berounce. Více zde.

„Znění petice jsme si nechali právně posoudit, bohužel, je třeba konstatovat, že obsah jejího sdělení je vyjádřením subjektivních pocitů, nálad a neobsahuje konkrétní sdělení, které by mělo procesně právní váhu pro další jednání s úřady státní správy ani jednoznačně nevypovídá o tom, co by respondent jejím podpisem vlastně chtěl nebo nechtěl. Přesto vyzýváme veřejnost, aby i nadále tyto sympatie podepsáním předmětné petice vyjadřovala," nechal se slyšet Josef Král z občanské iniciativy Naše Berounka. Ten zároveň poznamenal, že již nyní občanská iniciativa připravuje petici, která bude v souladu s českou legislativou. Již brzy by tak měli mít odpůrci výstavby retenční nádrže na území CHKO Křivoklátsko možnost vyjádřit svůj nesouhlas se stavbou.

Na výstavbu retenční nádrže, jakési hráze, která by se uzavřela při povodních a následně by se zaplavilo údolí Berounky, a to při maximální hladině od Roztok až k Liblínu, mají starostové rozdílné názory. Zatímco čelní představitelé dotčených obcí na území CHKO Křivoklátsko studii nekompromisně odsuzují, jelikož by došlo ke zničení zcela unikátních ekosystémů a nedotčené přírody kolem řeky Berounky, starostové na dolním toku Berounky volají po výstavbě kvůli ochraně majetku a lidí, kteří žijí v zátopové oblasti.

Starostka Srbska Svatava Biskupová řekla, že je jménem občanů Srbska pro, starostka obce Nižbor Kateřina Zusková je jednoznačně proti.

„Všichni v obci k tomu máme negativní postoj a jsme k nápadu skeptičtí. Chápu, že se jedná o opatření proti povodním. Ale myslím si, že by se vše dalo vyřešit jinak než přehradou," reagovala na dotaz Rakovnického deníku starostka obce Nezabudice Jitka Vydrová. A stejně reagují další odpůrci retenční nádrže na Křivoklátsku. „V prosinci jsme měli zastupitelstvo, a to jednoznačně stavbu hráze odmítlo jako řešení technokratické a o ničem. Zničili by nejhezčí údolí řeky Berounky až k Plzni," řekl už dříve starosta Křivoklátu Milan Naď.

Negativně se k přehrazení Berounky staví i členové spolku Vodácká Berounka, která se stará o rozvoj vodácké turistiky v Plzeňském a Středočeském kraji.