„Potíže s vodou se zde už řešili. Ale nyní se tu voda objevila znovu. V minulých letech se tady kvůli stálému vlhku a bahně přemnožili komáři. Nic pěkného to nebylo,“ zavzpomínal Čermák. Ten navrhl i řešení. Pomocí přepadu odvést přebytkovou vodu do kanalizace a nešvar s životadárnou kapalinou by se vyřešil.

„Současným stavem se již úřad zabývá a bylo zjištěno, že studna nepřetéká. Za větší množství vody může pramen, který vytryskl v její blízkosti. Možnost řešení situace formou napojení na splaškovou kanalizaci byla RAVOSem odmítnuta,“ řekl Jan Polák, mluvčí radnice, a připomněl, že v těchto místech, kde voda vytryskla, býval dříve náhon, který byl v minulosti necitlivě přerušen několika stavbami. Kvůli letošní zimě se vzedmuly i spodní vody a silnější vyvěrání pramene je důsledek všech těchto okolností.

Městský úřad se snaží najít nové řešení.

Jednou z možností je napojení pramene na šedesát metrů vzdálenou dešťovou kanalizaci. Podle mluvčího Poláka je ve hře ještě možnost – vybudování vodního jezírka.

„V místech vyvěrání pramene by podle plánu nebo projektu obnovy Čermákových sadů měl vzniknout vodní prvek, který právě vychází z historické skutečnosti. Jezírko by zásobovala voda ze studně,“ vysvětlil Polák.

Úřad zároveň popírá možnost, že by kvůli vodě hrozilo přemnožení komárů. Celou situaci se bude snažit vyřešit s co nejmenším vynaložením peněz. „Je možné, že v období jara pramen opět zanikne,“ nastínil jednu z možností Jan Polák.