Své brány otevře právě na prvního máje od 9 do 14 hodin. Zahradou vás provede botanik Václav Laňka.

„Právě kvete například druhá část sbírky cibulovin Jiřího Netíka z Kněževsi, a sice vysoké ušlechtilé kultivary tulipánů. Zajděte proto za krásou barev," zval Václav Laňka.