„Kdo pozná tuhle rostlinu ? Je to hrachor vonný.“ Takové otázky a odpovědi zněly ve čtvrtek botanickou zahradou v Rakovníku při botanické soutěži pro žáky základních a studenty středních škol. Soutěž pořádal Dům dětí a mládeže v Rakovníku ve spolupráci s Informačním a vzdělávacím střediskem Budy Křivoklátsko, za finanční podpory města Rakovníka.

Tentokrát byla soutěž tématicky zaměřena na časně kvetoucí rostliny. Kromě soutěže byl pro účastníky připraven doprovodný program v klubu mládeže. Starší účastníci vyslechli odbornou přednášku, mladší si zahráli kvíz s přírodovědnou tématikou.

Podle slov zúčastněných se všichni shodli na tom, že se nejvíce zapotili nad poznávačkou rostlin. Každý soutěžil sám za sebe a při dosažení shodného počtu bodů, nebo pořadí následoval rozstřel. Všichni soutěžící dostali v tu chvíli stejnou otázku a kdo netrefil správnou odpověď nebo nevěděl, hned vypadl.

Biologická soutěž má svou tradici. Na tu čtvrteční přijelo i přes nepřízeň počasí sto čtyřicet sedm dětí z dvanácti škol. Většina z nich sem jezdí pravidelně, takže se tu potkávají většinou samé známé tváře.