Petrovičtí slavili tradiční Mariánskou pouť. Návštěvníci slavnosti zamířili nejprve lipovovou alejí vedoucí na „Svatý kopeček“ - ke kostelu Navštívení Panny Marie. Mši zde celebroval farář Pavel Vrbenský ze spřátelené římskokatolické farnosti Kralovice. Místní farář Václav Kružík doplnil informaci: „Vzácným hostem tu byl pro všechny věřící farář Bořivoj Mošna, který zde pracoval celých čtyřicet let. Ten dnes žije v Charitním domově pro duchovní a řeholnice ve Staré Boleslavi.“ Kostelíček byl i tentokrát plný věřících.

Důvodem velké návštěvnosti takzvané Petrovické pouti může být i údajně zázračná voda ve zdejší Boží studánce. V roce 1660 se prý v lese pod mohutným dubem u studánky zjevila dvěma dívkám Panenka Marie. Vzhledem k tomu, že se toto zjevení několikrát opakovalo, získala studánka rychle pověst zázračnosti. Studánka byla proto vyzděna a později vedle ní postavena klenutá kaplička s obrazem Krista na kříži. Voda prokazatelně obsahovala oxid uhličitý a železo, tudíž její léčebná síla byla prokázána. Díky tomuto příběhu se Boží studnice s Boží vodou stávala čím dál proslulejší. „Právě nedávno zde byla natáčet Česká televize. Filmovali studánku a já do pořadu řekl také několik slov. Jedná se zřejmě o křesťanský magazín a měl by být vysílán někdy v říjnu.“

Potěšující je také informace, že Petrovičtí mají už několik neděl k dispozici také hospodu. Právě na jejím dvoře byl jarmark. „Hospodu zde provozuje Jiří Cír. Má hospodu i v Senomatech,“ doplnil Radek Jelínek. Pouť doplnila výstava fotografií mapující historii obce, kterou dala za pomoci obce a okresního archivu dohromady Petra Hauptmanová: „Vidíme zde porovnání současného a dřívějšího stavu obce. Ráda bych nasbíraný materiál zpracovala do brožury. Myslím, že by se mohla nejen místním občanům líbit.“

Kromě Boží vody proslavily Petrovice i romány zdejší rodačky, spisovatelky Vlasty Štáflové (1907-1945). Do Petrovic umístila například děj svého románu „Se zatajeným dechem“ o prázdninách pražského děvčete na venkově, a především román „Děvčátko Dana“. I knihy této autorky si bylo možné na výstavě prolistovat.