Obec Branov byla založena byla pravděpodobně až po husitských válkách, avšak první zmínka o ní je ve staré manské knize a pochází až z roku 1551. V té době byla branovským osadníkům uložena robotná povinnost střežit nepřetržitě čtyřmi muži přední vrata hradu Křivoklát. Tři střelci museli chodit na lov se samostříly a v pohotovosti byli neustále dva poslové. Od slova bránit nejspíš vznikl název obce. Ten má i druhou verzi. Branov byl a stále je obklopen hlubokými lesy a stahování dříví z kopců se říkávalo branit.

Obec leží 309 metrů nad mořem na říční terase na pravém břehu Berounky, její katastrální výměr je téměř patnáct kilometrů čtverečních. Má okolo dvou set obyvatel.


Nedávno se zde uskutečnily oslavy 80. výročí fotbalu v Branově. Po celou dobu dokázala malá vesnička udržovat řadu týmů od žáků až po starou gardu. K největším sportovním úspěchům branovských fotbalistů patří účinkování v I. třídě, kdy se podle mnohých hrál v Branově nejlepší fotbal. "Účast hostů byla dosti veliká a program byl zaštítěn sedmi sponzory, kteří pomáhají nejen Tělovýchovné jednotě Sokol Branov, ale i obci," uvedl starosta František Štiller.

Radost z oslav poněkud kalí soudní spor s majitelem kousku pozemku hřiště. "Mezi obcí a panem Kinkalem z Lužné vládne vzájemné nepochopení. Zatím nedošlo k dohodě. Na základě i těchto problémů nemůže obec dělat dál na opravách hřiště a na přípravách výstavby dalšího tělovýchovného zařízení," zdůraznil starosta. Ač Branov nepatří mezi velké obce, rozhodně ji aktivitu mohou ostatní závidět. Fotbalisté hrají na krásném stadionu, za který by se nemuseli stydět ani kluby z mnohem vyšších soutěží, ostudu nedělají ani hráči stolního tenisu.

"Naším nejstěžejnějším úkolem je do budoucna je rekonstrukce kulturně-společenského stánku. Původní pohostinství je totiž jeho majitelem přestavováno a bude tam šest bytových jednotek k dispozici pro veřejnost," vysvětloval starosta. Zadaptovat by se měla místní sokolovna. "Již tři roky žádáme o finanční prostředky na tuto akci. Letos jsme měli slíbenu částku tři miliony, ale sešlo z toho. Bylo nám řečeno, ať si zkusíme zažádat znovu příští rok, " konstatoval starosta s tím, že Branov stejně jako jiné obce trápí stálý nedostatek finančních prostředků. "Nějakým způsobem se to ale vždy vyřešit musí," zdůraznil starosta.

Obec Branov nezapomíná ani na údržbu proslulého Branovského přívozu kam každoročně míří stovky a turistů z celé republiky i zahraničí. "Letos se nám ve spolupráci s krajským úřadem podařilo uskutečnit další práce na zvelebení této stavby a jejího okolí," upozornil František Štiller. Byly zde uskutečněny práce v hodnotě zhruba dvě stě tisíc korun: nová okna, bezpečnostní dveře, stojany na kola, odpadkové koše.

Do kompletní rekonstrukce budovy branovského přívozu a realizace pamětní síně se v roce 1986 za podpory tehdejšího místního národního výboru (dnes obecního úřadu) pustila parta nadšenců, převážně z okruhu lidí milujících přírodu a ochotných obětovat trochu pohodlí a soukromí pro dobrou věc. Začali výměnou střechy, později nechali spadnout a znovu postavit stropy, vyměnili okna, dveře, podlahy a příčky, nahodili a nabílili celou budovu. První etapa byla dokončena v červnu 1988 u příležitosti 15. výročí spisovatelovy smrti. Druhá fáze byla zaměřena na interiérové úpravy pro budoucí pamětní síň. Vlastní výtvarné a umělecké ztvárnění místnosti, plné známých i dosud nezveřejněných fotografií a fotografických materiálů, bylo realizováno kamarády z Mostu. V prosklených vitrínách se seznámíte s rodinou Oty Pavla, fotografiemi z natáčení filmu Smrt krásných srnců, s obaly zahraničních tisků jeho knih či jeho korenspodencí. Pod stropem visí torzo staré pramice a také rybářské vybavení z dob minulých.

"Společenský život je v naší obci myslím na dobré úrovni. Lidé se umí bavit. Ať už akce připravují sportovci, hasiči nebo ženy vždy na ně přijde většina místních," znovu zdůraznil starosta.

V závěru je ještě třeba zdůraznit, že v obci Branov je velký zájem o výstavbu rodinných domků a že zde začínat například rozkvétat nový druh zemědělského podnikání, a to chov ovcí a krav. "Podmínky jsou tu k tomu přímo ideální. To jsme jako obec přivítali a dali jsme na še pozemky rodině pana Kruby do pronájmu na dobu pěti let neboť věříme, že udělají vše proto, aby obec byla ještě krásnější nežli byla doposud," uzavřel František Štiller.

AUTOR: MICHAL ELZNIC