Bývalý starosta těžce zadlužené obce Karlova Ves využil práva nevypovídat.

Oč se jedná?


Jen krátce zopakujeme, že do zoufalé situace se obec dostala během starostování Luboše Šípka, který měl zastavit veškerý obecní nemovitý majetek a Karlově Vsi zanechat dluhy dosahující údajné částky osmi milionů korun.
V dřívejších vyjádřeních ovšem většinu z obvinění Šípek odmítl.

Ekvita

Soudkyně Lajpertová přistoupila k výslechu svědků. Jako první předstoupil zástupce firmy Ekvita Stanislav Beránek, člen představenstva a vedoucí právního oddělení firmy.

„Tato záležitost je pro nás standardním obchodním případem. Jeho příprava i s obhlídkou nemovitostí nám trvala zhruba tři týdny, což je na náš běžný postup dlouho,“ uvedl mimo jiné tento svědek a dodal, že souhlas zastupitelstva se zástavou majetku jim předložil osobně Luboš Šípek, a to formou zápisu z jednání zastupitelstva prvního března loňského roku.

Z tohoto usnesení má vyplývat, že členové zastupitelstva, a sice Ivan Kohout a Zdeněk Kučera a Vladimír Šípek, souhlasí a dávají starostovi pravomoc k financování investiční výstavby v obci půjčkou z nebankovních zdrojů.
„Peníze jsme obci předali formou šeku. Luboš Šípek vždy vystupoval v jednání s námi jako představitel obce, kdyby vystupoval jako fyzická osoba, nikdy by od nás půjčku nedostal,“ odpověděl ještě na otázku právního zástupce Ekvity Stanislav Beránek.

Bratři mlčeli


Sám bývalý starosta Luboš Šípek, proti kterému je v současné době vedeno trestní stíhání, využil svého práva nevypovídat. Stejně se zachoval i jeho bratr Vladimír.

Před soudem poté vypovídal bývalý místostarosta Ivan Kohout. Potvrdil pravost svého podpisu na inkriminované listině usnesení z jednání zastupitelstva z 1. března, ale zdůraznil, že se otázka zástavy obecního majetku na zastupitelstvu nikdy neprojednávala. „Nikdy jsme žádné půjčky neprojednávali a já osobně bych nikdy nic takového nepodepsal. Nevím, kde se na té listině vzal můj podpis,“ svědčil před soudem svědek.

Šok ze situace

Svědčila i současná starostka Ivana Kohoutová. „Byl to pro nás velký šok. Můj názor na to celé je, že si Luboš Šípek vzal půjčku a podepsal něco, aniž by dost dobře rozumněl tomu, co podepisuje,“ řekla mimo jiné Iveta Kohoutová. Svědčil rovněž Zdeněk Kučera, který byl až do roku 2006 předseda stavební komise obce. „Byli jsme klidnou obcí, kde žili pracovití lidé, kteří řadu prací dělali zadarmo. Nevím, kam se to podělo,“ řekl na výzvu soudu, zda chce dodat k případu něco navíc.“