Vznik telegrafu a hluboká historie jsou dobře známy. Co takhle zapátrat v časech nedávno minulých, v časech, které si většina z nás dobře pamatuje. Na tuto dobu, na své začátky u pošty, zavzpomínala v rozhovoru Milada Břeňová, manažerka obvodu Pošty Rakovník.

Kdy jste u pošty začínala?
Nastoupila jsem v roce 1981. Ještě si pamatuji, že ve Mšeci byla taková historická dřevěná ústředna s klapkami a telefony se tam spojovaly ručně.

Jak moc dříve telegramy lidé využívali?
Jako vedoucí směny jsem denně musela zkontrolovat až 150 telegramů, a to jen v Rakovníku. K tomu ještě pošta Rakovník 2 doručovala telegramy na vesnice. Lidé posílali závažná sdělení, ale i krátká, třeba : „Miluji Tě!“, nebo jen zapomenutá přání k svátku. Používali se i ozdobné blankety.

Jaký byl systém a rychlost doručování?

V Rakovníku existovala samostatná podatelna. Vcházelo se do ní z Poštovní ulice, jistě si to hodně lidí pamatuje. Sloužilo se tam až do půl deváté večer. Podaný telegram šel dál dálnopisem, později faxem. Na poště ho přijali a třeba dál na vesnice, kde nebyl fax, se volalo telefonem. Tam ho ručně přepsali do doručovacího blanketu. Ten zabalili a přelepili telegrafní přelepkou. Pak ho poštovní doručovatelka doručila. V Rakovníku se doručil jen papír z dálnopisu. Samozřejmě vždy se pošta snažila předat zprávu co nejdříve. Takže když to šlo, hned se dotyčnému telefonovalo. V Rakovníku pracovaly dvě expresní doručovatelky. Střídaly se na ranních a odpoledních službách, o sobotách a nedělích, roznášely telegramy a expresní zásilky. Myslím, že existoval i nějaký limit na doručení, ale od toho se postupně upustilo.

Pamatujete si na nějaký kuriozní telegram?
Na kuriozní text telegramu si nepamatuji, ale jeden měl legračního adresáta i místo doručení. To jsme se nasmáli. Bylo to o chmele, profesor sděloval rodičům, že jim posílá domů nemocné dítě. Jméno raději neřeknu, ti lidé určitě ještě žijí.

Jak se posílaly telegramy v poslední době?
Dálnopisu už také odzvonilo, odstěhovali ho ze dvojky, tuším, tak před dvěma roky.Teď se telegramy podávaly telefonem. Od roku 1993, kdy se Telecom odloučil od pošty, převzal i tuto službu. Takže když se podal na poště telegram, zatelefonovalo se do Prahy na Telecom a tam odtud ho posílali dál faxem.

Kdy naposledy někdo podal na poště telegram? Kdo této služby naposledy nejvíce využíval?
Nepamatuji si, že by někdo za posledních pět let podal na přepážce telegram. Ono to bylo dané také cenou, kterou určoval Telecom. Služby využívaly v poslední době hlavně nemocnice k oznámení úmrtí nebo léčebny k povolání osob na léčení. Výjimečně také soudy. Za poslední měsíc odešly tak tři telegramy. Od začátku roku to bylo asi devět telegramů.

Jak Vy berete zrušení telegrafu?
Nesmíme se na to dívat s nostalgií. Telegraf převálcovala doba a technický pokrok. Telegramy nahradily mobily a počítače. Od jejich zavedení, asi tak v první polovině devadesátých let, počet podaných telegramů klesal.

Nahradila Česká pošta tuto službu jinou?
Pošta před třiceti lety byla o něčem jiném. Dneska základní služby zůstaly. K nim přibylo mnoho elektronických služeb. Myslím, že telegraf nahradil Postfax. Ti, kteří nemají přístup k počítači, mohou z pošty poslat e–mail. Pošta si musí hledat něco nového za každou zrušenou službu.