Dětem zahrál loutkové divadlo divadelní spolek Tyl z Čisté. Své umění předvedl sokolník. Více vpondělním vydání Rakovnického deníku.