Tématem setkání byla kvalita potravin a zdravá výživa. Ke studentům hovořila vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., světově uznávaná odbornice v oblasti chemie a analýzy potravin a výživy. Požádala jsem o rozhovor profesora Kamila Březinu, který na škole vyučuje předmět chemie.

Můžete nám prozradit, čí to byl nápad, zorganizovat na gymnáziu vědeckou chemickou konferenci?
Přiznám se, že můj. Souvisí to s tím, že neustále přemýšlím, co bychom mohli ve škole pro naše studenty udělat navíc, co nového a nadstandardního bychom jim mohli nabídnout.

Inspiroval jste se někde v uspořádání takové akce?
V mnoha oblastech byl pro mě vzorem můj otec. S myšlenkou vědeckých konferencí přišel kdysi právě on, bývalý dlouholetý chirurg nemocnice v Lounech, který později jako její ředitel zorganizoval pro místní lékaře 8 vědeckých zdravotnických konferencí za účasti předních pražských vědeckých lékařských kapacit, a bezpočet krajských odborných tematických lékařských seminářů. Tyto akce se rychle staly známé v širokém okolí a do Loun se na ně sjížděli nejen lékaři z celého Severočeského kraje, ale i z Rakovníka, Kladna nebo Slaného.

Připravoval jste konferenci sám, nebo vám ještě někdo pomáhal?
Na přípravě konference se podíleli všichni vyučující chemie, celá předmětová komise. Velmi nás podpořila paní ředitelka Zdeňka Voráčková, která pro studenty zajistila bezplatnou ochutnávku biopotravin a bionápojů od významné biopotravinářské firmy. Volně k dispozici pro studenty byly také tiskoviny od této firmy s uvedenou tematikou, jako různé recepty, kuchařky a brožurky vysvětlující základní pojmy a otázky spojené právě s biopotravinami.

Proč právě téma kvalita potravin a zdravá výživa?
To má hned čtyři důvody: 1. Každý z nás musí jíst, aby přežil, proto problematika správné výživy je zajímavá a přitažlivá pro značný segment lidí, zvláště v posledních letech, kdy se klade čím dál větší důraz na zdravý životní styl a zachování pevného zdraví až do vyššího věku. 2. Jde o často diskutované téma v různých médiích, zejména v souvislosti s některými nedávnými skandály u dovezených potravin, a ne vždy je odborná podstata problému náležitě veřejnosti vysvětlena.
3. Hlavní důvod je ale ten, že všichni na gymnáziu chceme, aby naši studenti měli nejen kvalitní vědomosti, ale byli také zdraví. A právě zdraví dětí a mládeže by mělo být prioritou celé společnosti, přičemž kvalita potravin, které konzumují, významně jejich zdraví ovlivňuje.
4. Přiznávám, že téma potraviny je blízké i mně osobně. Je všeobecně známo, že rád jím, ale také jsem tento obor vystudoval na vysoké škole, a proto i mým odborným zájmem zůstává chemie a konzervace potravin, technologie masa, ovoce a zeleniny.

Jste s průběhem a výsledkem konference spokojen?
Určitě. Jsem moc rád, že naše pozvání přijala mimořádná osobnost světového vědeckého formátu, vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prof. Jana Hajšlová, která přednáší téměř po celé Evropě a ve spoustě zemí světa. Prozradila mi, že se na naše studenty moc těšila a ráda jim přijela něco zajímavého o potravinách povědět. Dodávám, že bez jakýchkoliv finančních nároků. Chtěl bych jí za to moc poděkovat. Děkuji i panu starostovi Zdeňku Nejdlovi, který rovněž přijal naše pozvání, pronesl krátkou pozdravnou řeč v úvodu konference a převzal nad celou akcí záštitu, děkuji paní ředitelce Zdeňce Voráčkové za významnou podporu a také oběma kolegyním – vyučujícím chemie za pomoc při organizaci konference.

Jsem moc rád, že se konference zúčastnila i bývalá dlouholetá kolegyně – vyučující chemie a biologie Alena Šteigerová, přítomny byly i zástupkyně odboru školství na městské i krajské úrovni. Musím velmi poděkovat i našim studentům, kteří velmi pozorně naslouchali celé přednášce a následně se aktivně zapojili do diskuze se zajímavými dotazy.

Jaké jsou v této souvislosti vaše plány do budoucna?
Studenti jsou a vždy budou u mě na prvním místě. Chtěl bych pro ně zorganizovat v příštích letech další podobné chemické konference na zajímavá témata, protože se domnívám, že toto je může významně obohatit a zároveň se jim naskýtá kontakt se současnou vědou. Mohu snad také říci, že koncem března chystáme pokračování nedávné úspěšné akce – Hodiny moderní chemie, které budou probíhat dva dny pro studenty téměř všech tříd naší školy. Přemýšlím i o dalších plánech a možnostech, ale jelikož jsou zatím ve fázi vývoje, nebudu nyní nic prozrazovat.