Sám Kamil Březina říká: „Může za to nedostatečná popularizace těchto disciplín a často i klesající odborná úroveň vyučujících na středních školách, kteří sami nemají o vědu zájem." Kamilu Březinovi se daří zájem u studentů vzbuzovat také díky programu Amgen Teach a projektům Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze, a to v rámci programu Amgen Teach.

Co studentům projekt nabízí?
Nové pohledy, aktuální informace a zajímavé náměty.

Kolik setkání už máte za sebou a v čem vidíte jejich přínos?
Vzdělávacích aktivit VŠCHT a programu Amgen Teach jsem se zúčastnil již čtyřikrát. Osobně považuji za největší přínosy těchto akcí nové pohledy na výuku přírodních věd, aktuální informace z oblasti vědeckého výzkumu a zajímavé náměty pro experimentální činnosti. Pedagog si díky podobným aktivitám udržuje kontakt s vědou, učí se ji prezentovat studentům badatelským způsobem prostřednictvím zajímavých experimentů, díky nimž jsou žáci více vtaženi do výuky, učí se klást otázky a hledat na ně odpovědi, vyvozují závěry svého bádání a učí se je interpretovat. Domnívám se, že díky podobným aktivitám by mohl zájem středoškolských studentů o vědu vzrůst. Tyto činnosti totiž podporují jejich přirozenou zvídavost, a tím je dokážou nadchnout.

Jakou jste zaznamenal odezvu přímo od studentů ?
Studenti si z takových vyučovacích hodin odnášejí kromě nových informací i dobré pocity související s vlastním úspěchem. Experimenty, na něž získám náměty v seminářích programu Amgen Teach, aplikuji v hodinách v maximální možné míře a studenty baví. Jsou pro ně vítaným oživením a zároveň zárukou vědeckého přístupu k výuce.

Máte plán učiva…
Ovšem jako učitel samozřejmě musím plnit svůj tematický plán učiva. Čas je při výuce chemie bohužel nejvíce omezujícím činitelem. Větší zájem studentů o takové hodiny je ale patrný. Studenti při nich vždy pozorně poslouchají a aktivně reagují na mé otázky. Sami také dotazy pokládají a diskutují je se spolužáky i se mnou jako učitelem.

Můžete dát konkrétní příklad toho, co je i vás nejvíce baví?
Velmi je baví atraktivní chemické pokusy, například na téma Kitchen Chemistry aneb Kuchař chemikem, kdy zažili experimenty s domácími potřebami, například žhavé žvýkačky nebo pomerančovou svíčku. Mě zase nejvíce oslovil Mezinárodní workshop učitelů přírodních věd v Bruselu.

A kdo má zájem, může se vzdělávat v chemii i o prázdniny…
Ano. Velmi zajímavá byla například i letošní srpnová Letní škola pro středoškolské pedagogy a studenty středních škol s názvem Chemie pro život, kterou organizovala VŠCHT v rámci programu Amgen Teach a kde byl kladen důraz právě na praktickou chemii ve vztahu mimo jiné k farmacii či energetice.

Lze je ještě více motivovat?
Motivaci a podporu zájmu studentů považuji za důležitou i mimo hodiny chemie. Osobně vedu například pro zájemce chemický kroužek, poskytuji mimořádné konzultace či nabízím účast na zajímavých akcích a exkurzích. Při hodinách chemie totiž musím studentům za krátkou dobu předat poměrně velké množství často náročného učiva a někdy čas na experimenty prostě nezbývá. Ale je to právě důraz na praktičnost v hodinách, který může být klíčem k tomu, jak u studentů probudit zájem o tyto obory. Studenti vždy uvítají a ocení věci související s denní praxí, zejména pokud si je mohou takzvaně osahat. A právě výuka chemie jim v tomto ohledu dává největší příležitosti.

Pozvánka: Ředitelství Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku a předmětová komise chemie si vás dovolují pozvat na 1. den moderní chemie IV, pořádaný
v rámci implementace badatelsky orientované výuky přírodních věd – Inquiry Based Science Education (IBSE) do vzdělávacích systémů středních škol v mnoha zemích Evropy v pondělí 14. prosince 2015 v 9.50 hodin, v 11.40 hodin a ve 14.10 hodin v aule školy. Tentokrát na téma FORENZNÍ ANALÝZA. K zhlédnutí bude například daktyloskopie, analýza DNA a mnoho dalšího.