Josef Bříza z Řevničova, jehož dům stojí v těsném sousedství rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary, lidově „karlovarky“, si zoufá: „Nejenže byl poničen můj majetek, ale problémy se silnicí odnáší i mé manželství. Oba jsme z toho všeho nemocní, nemůžeme v noci ani spát. Rezignoval bych, ale prostě nemohu.“

Podle jeho názoru silničáři svojí nečinností, kdy byla vozovka několik let samá díra, zavinili poničení fasády, oken a parapetů jeho domu.
„Z děr odlétávající štěrk a po dešti také voda nadělaly společně pěknou neplechu,“ zdůraznil Josef Bříza, který již několikrát psal na Ředitelství silnic a dálnic, závod Praha.

Žádal o nápravu, případně 
o finanční náhradu škod, které mu provozem na neudržované komunikaci vznikly na jeho nemovitosti.
Z odpovědi pražských úředníků citujeme podstatnou část odpovědi: „Činnost Ředitelství silnic a dálnic České republiky jako majetkového správce této silnice se řídí zejména zákony o pozemních komunikacích. V tomto zákoně je jasně řečeno, že vlastník silnice neodpovídá za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto komunikacích.“ „To, co se tady děje, je zcela postavené na hlavu. Nikdo nechce za nic nést zodpovědnost,“ zlobí se Josef Bříza.

A tak si manželé Břízovi dopisují dále s pražskými úředníky. Chtějí především vyřešit odvodnění silnice u jejich domu. „Když prší, tak k nám teče voda z celé ulice i ze silnice. Není tady kanál a ona se nemá kam vsakovat,“ vysvětlil Josef Bříza.

Švorc byl lidštější

18. července loňského roku dostávají lidštější odpověď od tehdejšího generálního ředitele Jiřího Švorce, z něhož vybíráme:
 Přijali jsme tato opatření : 
1) Bude provedeno vyčištění stávajících odvodňovacích příkopů včetně kanalizačních vpustí ve lhůtě do 31. srpna 2011.
2) Pracovníci provozního úseku zajistí vyčištění, popřípadě výměnu oken u vašeho domku nejpozději do 31. srpna.
3) Bude vypracována projektová dokumentace odvodnění části silnice s cílem řešit kritizovanou situaci a odstranit stávající příkopy. Realizace bude provedena ve vazbě na finanční situaci provozního úseku závodu Praha a na možnosti spolupráce s obcí Řevničov při případné úpravě výškové úrovně chodníku.

Josef Bříza popsal: „Okna přijela vyčistit nějaká prostějovská firma. Byli to tři chlapi s plnou dodávkou čistících prostředků. Čistili a nadávali, protože ten asfalt je doslova zažraný do plastu. Zjistili, že je i na skle a jeden z nich to chtěl seškrábat. Od toho byl ale kolegy odrazován. Báli se, aby sklo nepoškrábal. To jsou mikroskopické částečky asfaltu, které prostě nejdou vyčistit.“ Silnice u domu Břízových byla sice nedávno opravena, ale stále ještě není vyřešena škarpa. „Je mi líto, že pan Švorc nedlouho poté odstoupil z funkce. Snažil se nám zjevně pomoci a cením si toho, že měl vůči nám lidský přístup. Nevymlouval se na žádné paragrafy jako ten nový člověk, který byl po něm pověřen řízením Ředitelství silnic a dálnic. Ten mi v listopadu napsal zase dopis plný paragrafů.“

Samé paragrafy

Ve zmíněném, zatím posledním dopise z Prahy, který Břízovým došel, se také píše: Odpovědnost za vady padají nikoli na vrub vlastníka komunikací, nýbrž toho, kdo poškození způsobil. Bohužel viníka poškození nelze jednoznačně určit.Pražští úředníci dále slíbili, že chtějí vyřešit odvodnění části silnice u domu Břízových, ale realizace navržených opatření je ve vazbě na finanční možnosti provozního úseku závodu Praha. Měla by ale proběhnout nejpozději do poloviny příštího roku (tedy letos).

Zábradlí? Ne!

Další plány pražských úředníků se ale Břízovým vůbec nelíbí. „Píše se tady: Součástí navržených opatření je kromě opravy odvodňovacího příkopu i realizace plného zábradelního systému, který zamezí ostřiku a poškozování vašeho rodinného domu. – Když jsem si přečetl to o tom zábradlí … tak jsem byl zděšen. Uvědomuje si vůbec někdo, že to nic neřeší? Nakonec to bude všechno na mě, že kvůli mně to museli dělat! Lidi mi budou nadávat, proč tady to zábradlí je a že jsme se asi z toho všeho zbláznili!“

Pan Bříza hovořil o tom, že se zábradlím vstoupila do jeho života další noční můra. „Představte si, jak to zábradlí bude za chvíli vypadat! Kdo to bude čistit? Taková vopičárna! Stačilo by jen, kdyby se pořádně opravila silnice a tady udělal ten kanál. Proč za námi někdo z Prahy nepřijede a nepromluví si s námi o tom všem z očí do očí? Mnohé by se myslím vyřešilo!“

A nakonec další slib, který v dopise z Prahy najdeme: „Stavu silnice v Řevničově budeme i nadále věnovat v rámci přidělovaných finančních prostředků zvýšenou pozornost s cílem minimalizovat negativní dopad silničního provozu na této komunikaci.“ „Tím, že čistili okna, považují vše za vyřízené. A to, že napsali, že opravy se budou dělat dle finančních možností … to známe. Peníze nebudou a nic se opravovat nebude. Na dopis, který jsme nedávno opět adresovali Ředitelství silnic a dálnic v Praze nám zatím nikdo odpověděl,“ dodal Josef Bříza. ⋌