U řek či potoků bychom se měli držet známého „Zdání klame“. Podle hasičů není led u tekoucích vod všude stejně široký. Navíc proud může stáhnout člověka, který se propadl pod led. „V klimatickém pásmu České republiky některé řeky nezamrzají vůbec a jiné jen na velice krátkou dobu. I když se může zdát, že potok nebo řeka je souvisle pokryta ledem, v místech hlavního proudu dochází k zeslabení ledu. Tím se riziko propadnutí zvyšuje. V případě proboření na tonoucí osobu nepůsobí pouze chlad a stres, ale také proud, který ji stahuje pod led,“ informoval Hynek Černý z HZS Středočeského kraje.

Povodí Vltavy jako správce významných vodních toků a vodních nádrží upozorňuje na nebezpečí, které může akutně hrozit při jízdě, chůzi a bruslení na zamrzlých vodních hladinách. „Náš podnik na svých webových stránkách pravidelně zveřejňuje varování před možnými riziky spojenými se vstupem na zledovatělé vodní plochy, které často nebývá respektováno a dochází tak k mnoha úrazům a nehodám. Vždy ovšem platí, že každý vstup na zamrzlou hladinu povrchové vody je rizikem a proto je možný jen na vlastní nebezpečí,“ řekla Petra Krainová, tisková mluvčí státního podniku Povodí Vltavy.