„Co se týká místa, toho máme dostatek. Zřejmě budeme muset přijmout jednoho učitele," zkonstatoval ředitel školy Stanislav Hajný. Spádová oblast pro zdejší školu je Nové Strašecí, Rynholec a Ruda. Ale dost dětí přichází z oblasti Mšecké Žehrovice, Lodenice a Třtice.

„Pokud k nám chtějí rodiče dát dítě, které sem nepatří, informují se o kvalitě školy, ale to většinou prostřednictvím svých známých. Dále je zajímá kvalita materiálového vybavení a vlastní výuky," vypočítával ředitel Hajný. Vedle toho se rodiče ptají na náplň volného času jejich dětí. To znamená provoz družiny, zájmové kroužky a podobně. Jestli se o školu nyní rodiče více zajímají, v tom nevidí ředitel velký rozdíl. Podle něj vždy byli rodiče, kteří měli zájem a ti, kteří se zajímali méně.

Důležitá pro vstup do první třídy je souhra s mateřskými školami. Paní učitelky z prvního stupně po celý rok spolupracují s učitelkami ve školkách. Sešly se, aby si řekly, kolik zhruba nastoupí dětí, kolik jich má odklad, co jim jde a co naopak méně. „Pohovor u zápisu je jen shrnutí všech informací o daném dítěti," řekl Hajný.

O odklad školní docházky žádá asi 15 až 20% dětí. Ve většině jim ředitel vyhoví. Jsou to převážně děti hravé, co potřebují ještě trochu vyzrát. Některé z nich mají různé problémy. Ty pak řeší dětský lékař nebo pedagogicko – psychologická poradna.

Odklady jsou většinou oprávněné a děti je potřebují. Že by rodiče chtěli oddálit starosti se školní docházkou, už se nestává.

Od nového školního roku škola chystá jednu novinku. Nabídne výuku druhého cizího jazyka na druhém stupni. Buď od sedmé nebo osmé třídy. Nabízí se němčina a ruština. Už nyní se jazyky vyučovaly v rámci volitelných předmětů. Většina dětí se na ně přihlásila. Navíc má škola k dispozici dva pedagogy s potřebnou kvalifikací.

Dále se tu pokračuje v programu Tvořivost. Ten by měl žáky nasměrovat po skončení povinné docházky k technickým oborům. Škola je vybavena počítačovou technikou a učitelé pracují na digitálních výukových programech.