Je lepší, když na poli stojí traktory, než řezačka," vysvětloval Roman při jedné z otázek praktické maturity na Střední zemědělské škole v Rakovníku.

Při plnění dalších úkolů se Roman Zlomek spolu s dalšími studenty a maturitní komisí vypravil ven do areálu školního statku Bulovna. V silážní jámě zhodnotil kvalitu siláže a vypočítal její zásobu. V kravíně správně popsal metabolické poruchy skotu a rychle předvedl zákrok u dojnice, která se nadmula.

Jeho kolegyně si mezitím připravila hodnocení kvality porostu ječmene.

V letošním roce maturuje na rakovnické zemědělské škole dvacet studentů v oborech agropodnikání a ekologie a ochrana přírody. Hned v pondělí prvního maturitního týdne je čekaly úkoly z informační a komunikační technologie. V úterý a ve středu plnili praktickou maturitu na Bulovně studenti oboru agropodnikání. Ve středu a ve čtvrtek budoucí ekologové. Ti se pohybovali ve škole a na botanické zahradě. V pondělí se na zemědělské škole rozjedou ústní maturity školní části. Otázky sestavili učitelé odborných předmětů a praxe.