Za každý splněný úkol si děti samy otiskly razítko do notýsku, který dostaly na začátku zápisu. Většina z nich získala všechna razítka. Za to si vybraly na konci pěkný dárek a dostaly na památku na tento den upomínkový list. V lubenské škole očekávali u zápisu do první třídy zhruba třiatřicet dětí  „Předpokládáme také několik odkladů školní docházky, ale kolik přesně přijde dětí, dopředu nevíme. Je to všechno jen předpoklad, protože žádné pevné ukazatele nejsou. Počet dětí u zápisu odhadujeme podle toho, jak se nám rodiče ozvali, nebo kolik dětí máme v naší školce, případně kolik jich je v Zavidově. Odtud k nám děti také chodí," uvedl ředitel školy Radek Vyskočil.

Je jen na rodičích, do které školy své děti dají. Zájem o zdejší školu pedagogy těší. Ideální počet prvňáků pro výuku je do dvaceti ve třídě. „Více jak pětadvacet dětí je v první třídě hodně. Pokud to ale bude nutné, druhou třídu bychom otevřeli. Záleží na počtu odkladů. Loni jich bylo osm a to je hodně. Definitivní číslo se dozvíme až na konci května, do kdy je možné podat odklad školní docházky," upřesnil Vyskočil.

Letos tu ještě přihlásili rodiče tři děti mimo obvod školy. Jestli naopak lubenské děti nastupují do první třídy v Rakovníku, nelze nyní úplně přesně říci. Zhruba jedno, dvě děti z lubenské školky nebo přímo z Lubné nastoupí do základní školy v Rakovníku. nejčastěji volí 3. základní školu. Tato škola také posílá zpět zprávu o počtu prvňáků z Lubné. Je to většinou z důvodu nabídky velkého počtu zájmových kroužků, nebo že rodiče dojíždějí do Rakovníka za prací.

„Často jsou to také děti, které se nedostaly do školky v Lubné, anebo se přistěhovaly a před tím již chodily do školky v Rakovníku. Na druhou stranu se na nás obrací rodiče dětí z rakovnických školek, zda by sem nemohli dát dítě do první třídy. Často sem chodí už jejich sourozenci," popisoval Radek Vyskočil.

Škola samozřejmě ráda přivítá i žáky, kteří nejsou ze spádové oblasti školy. Pokud ale v obci není hlášený k trvalému pobytu ani jeden z rodičů, často se ani ředitelství školy, a to i v ostatních obcích, nedozví, že tu dítě bydlí. Počet budoucích prvňáků přihlášených k trvalému pobytu v obci dodává škole obecní úřad.

Děti u zápisu baví prakticky všechny úkoly, se kterými jim letos pomáhali Šmoulové. Většinu z nich zvládají dobře, ale s některými mívají potíže. Jaké to jsou, vysvětlila zástupkyně ředitele školy Hana Hvězdová: „Z pohledu pedagoga vidíme, že dětem dělá největší problém zavázat tkaničku na botě. Dále nesprávně drží tužku, z čehož je pak může bolet ruka. Je třeba, aby více uvolnily zápěstí. Některé děti mají problém s řečí."

Rodiče podle Hany Hvězdové sice navštěvují s dětmi logopeda, ale často pak zapomínají na domácí procvičování. Rozeznávání barev, tvarů, prostorová orientace a skládání obrázků jde dětem dobře. Zdejší škola také spolupracuje se školkami v Lubné a v Zavidově. Budoucí školáci se do školy přicházejí podívat na ukázkovou hodinu v první třídě. Naopak paní ředitelky jsou přítomné u zápisu a na jaře navštíví první třídu, aby věděly, co se „jejich" děti naučily. Zápisu do první třídy se nemohla dočkat Klára Nachtigalová z Petrovic. „Dcera se moc do školy těší, nejraději by šla hned. Lubenskou školu jsme si vybrali, protože už sem chodí její bratr. Také jsme chtěli, aby to do školy měla blíž a bylo to pro ni jednodušší," vysvětlila maminka Jindra Hájková.