Obě pozdně barokní budovy již dostaly v loňském roce novou střešní krytinu za 2,4 milionu korun, zhruba půl milionu pokryla dotace z Programu památkových rezervací a městských památkových zón. „Město každým rokem využívá finanční podpory z tohoto programu na opravu kulturní památek, které jsou v majetku města. V letošním roce odbor správy majetku navrhl financovat opravu historické fasády dvou budov radničního komplexu. Minimální podíl města rámci dotačního programuje je padesát procent z celkové částky,“ přibližuje mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Odhadovaná částka na opravu fasády radnice č. p. 29 činí 160 tisíc korun bez DPH a na opravu fasády radnice č. p. 30 činí 230 tisíc korun bez DPH. Rada města vypsala na základě těchto skutečností zadávací řízení k podání nabídky na opravu fasády obou objektů.