Starostové obcí ze středočeského regionu se na hradě Křivoklát setkali s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem, aby si s ním otevřeně pohovořili o chystaném projektu Národní park Křivoklátsko. Ministerstvo totiž právě pracuje na návrhu zákona, který zavádí pátý národní park v Česku, a to právě na Křivoklátsku.
A právě Křivoklátsko zastupovali mimo jiné starostové obcí Roztoky, Sýkořice, Branov, Křivoklát, Karlova Ves, Zbečno, Hracholusky, Račice, Hřebečníky, Skryje a přítomen byl také vedoucí správy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla.


Starostové
Názory starostů na vyhlášení národního parku se různí, nikdo z nich se ale dle našich informací proti záměru jednoznačně nepostavil.
Převážily pozitivní názory, ale objevily se samozřejmě i ty negativní. Starostové se shodli na tom, že jim zatím chybí informace, otevřenou debatu s Bursíkem proto uvítali,“ konstatoval k setkání starosta Roztok Vladimír Melč. Starosta Branova František Štiller uvedl: „Obyvatelé Křivoklátska by do svých poštovních schránek měli dostat dopisy z ministerstva životního prostředí s informacemi o tom, co pro ně bude znamenat vyhlášení oblasti národním parkem. K samotnému setkání mohu říci to, že s vyhlášením národního parku souhlasím, ale jen za určitých podmínek a regulací, které je třeba projednat především s občany.“
A starosta Zbečna Stanislav Dryják dodal: „Samozřejmě, že nezáleží jen na nás starostech. Záleží na občanech Křivoklátska, jak oni se budou stavět k projektu Národního parku v krajině kde žijí. Tu cestu k lidem si ministerstvo musí vykopat samo. Lidé se musí podrobně seznámit s tím, co je vlastně čeká. Ministrovi Bursíkovi jsme se také zmínili o projektu Vodovod a kanalizace Křivoklátsko. Nelze jen vyhlásit Národní park Křivoklátsko a nezabezpečit přitom slušné podmínky pro život zdejším lidem. Zmínili jsme se o tom, že Rakovnický okres byl a je vždy tak trochu odstrkován.“


Do obcí totiž stále proudí voda z trubek z konce 19. století. Národní park se vyhlašuje zákonem. Ministerstvo životního prostředí původně zamýšlelo, že zákon předloží vládě do konce tohoto roku. Tím, že vláda padla ale projekt zůstává nejistý.
Záleží na novém ministrovi. Bursík prý přesto doufá, že unikátní příroda Křivoklátska získá statut ochrany národního parku.