Ředitel nemocnice Jaromír Bureš, jednatel společnosti Privamed Healthia, která rakovnickou nemocnici vlastní a provozuje, připomněl: „Rok 2012 byl pro nás specifický především vypovězením smluv od zdravotních pojišťoven. K poslednímu prosinci loňského roku měly být uzavřeny smlouvy nové. Celý rok byl tedy věnován jednání o tom, které odbornosti budou v naší nemocnici zachovány, které budou nějakým způsobem potlačovány a které by měly být zcela ukončeny."

Problém se týkal především gynekologicko – porodnického a dětského oddělení. Byla stanovena určitá kritéria, dle kterých se oddělení hodnotila. Například počty výkonů u gynekologie a počty porodů u porodnictví. Také personální zajištění a technické vybavení na odděleních. „Vedli jsme intenzivní jednání. Až se nakonec na základě našich argumentů povedlo všechny odbornosti v plném rozsahu, tak jak byly nasmlouvány, nasmlouvat i pro rok 2013. Naše nové smlouvy jsou uzavřeny v maximální délce, tedy pět let bez omezení. To je pro Rakovnicko určitě přínosné," zdůraznil Jaromír Bureš. 

Jaromír Bureš ale upozornil: „Na druhou stranu nám ale podpisy vytváří tlaky. Musíme splnit mnoho dalších podmínek, neříkám, že zásadních. Jsou to mnohdy drobnosti, které ale nemocnici zatěžují."
Dle jeho slov se týkají personálního i technického zajištění chodu nemocnice, tedy financí. „Nicméně považuji za velký úspěch, že se nám podařilo udržet nemocnici v tom rozsahu, jak je. Na rovinu říkám, že některá oddělení jsou výrazně ztrátová, kdybychom na to nahlíželi ryze podnikatelsky. Ale to nelze. Jsou to oddělení, která k nemocnici patří. Doplňují její celek," zdůraznil Jaromír Bureš s tím, že je třeba udělat maximum proto, aby odbornosti zůstaly v Rakovníku zachovány.

Není novinkou, že primariát dětského oddělení opouští velký odborník Miloš Pavlík. „Přiznávám, že je velký problém doplnit dětské oddělení, které na něm stálo, někým jiným. Přesto věřím, že se nám to podaří. Už nyní v dubnu nastupuje na dětské oddělení paní doktorka Světluše Najmanová, která by se časem primariátu mohla ujmout."