Přehlídka studijních a učebních oborů škol a učilišť pomáhá při životní volbě.

„Přehlídka je určena především žákům osmých a devátých ročníků základních škol, jejich rodičům a učitelům,“ zdůraznila za pořadatele z Úřadu práce Rakovník Dagmar Erbáková s tím, že prostřednictvím prezentace získají žáci osobní kontakt s učiteli i studenty dané školy, o kterou by v budoucnu měli případný zájem. Budou mít přehled o vybavenosti zvolené školy, lepší představu o poskytovaných oborech, a to i díky ústním informacím, videoprojekcím a informačním letákům. Je možné zhlédnout ukázky dovedností a výrobků studentů středních škol, seznámit se s jejich úspěchy, ať již sportovními či kulturními, se zájmovými kroužky, které dotyčné školy zajišťují, případně i se spoluprací se zahraničními školami.

Přehlídka
„Zatím máme nahlášeno dvaatřicet vystavovatelů. V loňském roce bylo o jednoho méně. Jedná se například o školy z Rakovnicka, Kladenska, Karlovarska, Plzeňska, Českých Budějovic či Berounska,“ upozornila Dagmar Erbáková, která slibuje, že organizačně budou dodrženy tradiční postupy. Otevřeno bude pro veřejnost od 8.30 hodin do 17 hodin. Vystavovatelé přijíždějí již od šesti hodin od rána. Expozice budou nainstalovány v obou patrech. V dolním patře jsou střední odborná učiliště, takže tam je více akčních předvádění a prezentací. Nahoře jsou pak gymnázia a střední odborné školy, ale také některé s učebními obory.

„Ještě je tu možnost zapojení i dalších škol. Neboť výstavní prostory byly oproti loňskému roku rozšířeny,“ doplnila Dagmar Erbáková.
„Já osobně jsem dala vystavovatelům vyplnit dotazníky na téma, s čím jsou spokojeni a co jim na přehlídce v Rakovníku chybí. Z odpovědí vyplynulo, že postrádají větší zájem z řad návštěvníků. Ovšem Rakovnicko je s ohledem na počet obyvatel malý okres, takže víc než těch šest stovek žáků z posledních ročníků škol na akci prostě nedostaneme. Samozřejmě chodí buď organizovaně přímo ze škol v čase vyučování, nebo mohou po vyučování s rodiči,“ upozornila Dagmar Erbáková. Zkušenosti z loňských ročníků ukazují, že zájem o lidově řečeno Burzu škol je v Rakovníku velký.
„Je to taková pěkná vymoženost, kterou dnes děti mají. V minulosti nic podobného nebývalo. Je třeba si uvědomit, že v ruce mají jen jednu přihlášku, a tak si je nutné dobře rozmyslet, kterou školu a který vhodný obor si vyberou. Jde o to, aby měly šanci se na vybranou školu dostat a aby ji úspěšně dokončily,“ opětovně zdůraznila Dagmar Erbáková.

Úřad práce
Úřad práce v Rakovníku bude mít na přehlídce rovněž svůj stánek a počítá tedy s tím, že bude dětem poskytovat rovněž ucelené informace týkající se jejich možné budoucnosti. K dispozici má dnes Úřad práce publikaci s názvem Atlas školství. „Na každém úřadě práce v každém okrese zaměstnanci a pracovníci IPS získávají informace ze středních škol, o učebních oborech, o jejich počtech. Školy vyplňují formulář, který nám zasílají. My ty informace za okres dáme dohromady a zasíláme je dál a v září vycházejí Atlasy školství pro jednotlivé kraje, kde žáci najdou všechny informace, které mohou najít i na stejnojmenných webových stránkách,“ také upozornila Dagmar Erbáková. Dále je vydávána brožurka Přehled studijních a učebních oborů v okrese Rakovník pro žáky devátých ročníků základních škol, které jsou vhodné třeba i pro jejich výchovné poradce na školách.


Další aktivitou Úřadu práce v této oblasti je například zasílání informačních materiálů týkající se volby studia na základní školy. „To proto, že prvními a nejdůležitějšími klienty jsou pro nás absolventi základních a středních škol, kteří jsou v posledních ročnících a rozhodují se co dále,“ dodala Dagmar Erbáková, která se letos pustila i do computerové diagnostiky. Jedná se počítačového pomocníka k volbě povolání a volbě studia. Žáci podstoupí vědomostní testy, testy schopností a dovedností, zjistí se jejich vlastnosti, temperament. Výsledkem je doporučení konkretního studijního oboru a typu školy.

„Nedávno jsme tyto testy dělali na Druhé základní škole v Rakovníku. Jinde to zatím organizačně nebylo dotaženo do konce, ale zdá se, že mají o to zájem všichni. Je to moje dobrá pracovní pomůcka, kterou mohu nabízet žákům k tomu, aby se se pro ně vytvořilo zrcadlo sama sebe. Co vlastně mají studovat, na co se hodí, na co mají ty nejlepší předpoklady, aby si dobře zvolili.“ Dagmar Erbáková doufá, že Úřad práce v Rakovníku bude moci každým rokem nabízet žákům základních škol stále více středních škol a oborů. Chce nabídku ještě pestřejší. „To samozřejmě závisí také na tom, zda jsou děti ochotni za vzděláním někam dojíždět, protože na Rakovnicku až tolik možností výběru není. Řada studentů dnes míří také do Kladna, Berouna nebo do Prahy. To také není daleko,“ uzavřela ještě Dagmar Erbáková