Pozemkové úpravy jsou vlastně nástrojem, jak v dnešní době tvořit krajinu v nějakém komplexu. Pozemkovými úpravami lze vyřešit spoustu věcí v katastru v rámci jedné činnosti.

V Senomatech se do výsadby chtějí zapojit i místní. Byl to váš záměr?
Ano, vytváření krajiny bych při pozemkových úpravách chtěl spojit s aktivitami například neziskových organizací, zájmových spolků či občanských sdružení, které se chtějí podílet na tvorbě okolí obcí. Pak chci ve své diplomové práci uvést, jaké výhody mají komplexní pozemkové úpravy oproti obecním aktivitám, jak se dnes doplňují, či nedoplňují. A jak by se to dalo případně zlepšit. Plánuji zmapovat místa, kde se spolupráce povedla a jak se z toho poučit.

Chcete tedy zapojit do těchto úprav obyvatele obcí, kterých se to vlastně nejvíce týká?
Pozemkové úpravy se nejvíce dotýkají vlastníků pozemků. S nimi se jejich uspořádání a majetkové vypořádání projednává. Pak se dělá nová cestní síť i například protierozní opatření, to podle charakteru pozemků. Vše je rámcové. Myslím si, že by bylo smysluplné , aby konkrétní místa a cesty dotvářeli sami obyvatelé podle místních znalostí a svých zkušeností.

Ale například k územnímu plánu mají lidé možnost se vyjadřovat…
Někde se to děje a někde ne. Často vznikne nějaký projekt, o kterém se lidé dozví, pokud se po tom vyloženě nepídí, až když je hotový a často už nejde změnit. Lepší by bylo, kdyby lidé o pozemkových úpravách věděli včas, zajímali se o ně, případně se k nim i vyjádřili.