Metr čtvereční za 511 korun Janu Olšiakovi z Rakovníka. Pozemek má výměru 4,3 tisíce metrů. Olšiak se původně zavázal, že do čtyř let zde postaví čtyři bytové domy o třech bytových jednotkách. „Pokud by tuto podmínku nesplnil, hrozila mu pokuta ve výši dvou milionů korun,“ řekl k tomu starosta města Zdeněk Nejdl.
Na posledním zasedání zastupitelé jednali o Olšiakově žádosti o změnu podmínek v této dosud oběma stranami nepodepsané smlouvě.
„Jan Olšiak hodlá nyní postavit v Průhonu dvanáct bytových jednotek, již se se nespecifikuje, že musí být ve čtyřech bytových domech, a dále žádá o prodloužení termínu dokončení o jeden rok,“ popsal nový návrh starosta.
Zastupitelé na nové znění smlouvy kývli. Ovšem na doporučení rady města odsouhlasili i novou výši pokuty, pokud se vše do pěti let nestihne – ta nyní zní na 2,5 milionu korun.