Na posledním zasedání rakovnických zastupitelů debata týkající se kauzy odvolání bývalé tajemnice Elišky Pidrmanové (dnes Holkové) opět nechyběla a se dá předpokládat, že bude součástí i nadále. Opoziční zastupitel Luděk Štíbr (ODS) navrhl usnesení, ve kterém požadoval, aby rada města zajistila vyčíslení způsobené škody městu Rakovník a také neprodleně činila kroky k jejímu vymáhání. „Chci jen upozornit zastupitele, že v případě nečinnosti se mohou vystavit trestnímu stíhání,“ sdělil mimo jiné Luděk Štíbr. Podle něj městu vzniká další finanční újma kroky starosty města Pavla Jenšovského, když nerespektoval rozhodnutí soudu a dal bývalé tajemnici Elišce Pidrmanové znovu výpověď pro nadbytečnost.

V diskuzi na zasedání zastupitelé vystoupil také advokát Jiří Černý, kandidát do zastupitelstva v nadcházejících komunálních volbách za ODS Rakovník. Ve svém příspěvku požadoval, aby zastupitelé nebránili průchodu právu a ovšem by měl rozhodnout soud. „V usnesení se nemluví o tom, kdo škodu způsobil. V minulosti vždy zastupitesltvo zvedlo ruku, aby nezávislý soud rozhodl, kdo je zodpovědný. Právo veta má pouze soud. Město bez vašeho požehnání toto udělat nemůže. Nejspíše budou mít někteří smůlu. Když neodhlasujete, nedali jste průchod právu, a nesete odpovědnost za správu cizího majetku,“ sdělil Jiří Černý.

S přijetím usnesení nespěchalo ani hnutí Město pro vás. Ivo Trešl, lídr kandidátky a nyní opoziční zastupitel, se nechal slyšet, že v jeho očích kauza stále pokračuje, jelikož je zde ještě dovolání. „Za mne jednoznačně padni, komu padni. Ale v mých očích kauza stále trvá. Pokud nehrozí promlčení, pak nic není u konce,“ vyjádřil se Ivo Trešl.

„Je omyl si myslet, že něco pokračuje. To něco už skončilo. Je to promile možnosti, pak se to řízení pouze zastaví. Nejde o nic jiného, než uplatnit průchod právo,“ reagoval Jiří Černý na slova zastupitele Ivo Trešla.

Starosta města Pavel Jenšovský označil tuto diskuzi za předvolební kampaň rakovnické ODS. „Návrh, aby rada města vyčíslila něco, je nesmyslný. Požádal jsem paní bývalou tajemnici, aby vyčíslila své požadavky. Do dnešního dne je nemáme. Nároky budou muset být stejně stanovené soudem. Co se týče vymáhání, nikde není zjištěno, že došlo k nějakému porušení, zastupitelé obdrželi zprávu advokátní kanceláře, která je specializovanou pro tuto oblast a zastupuje také Svaz měst a obcí ČR, že nedošlo z mé strany k porušení žádné povinnosti a proto se doporučuje škodu nevymáhat,“ odpověděl starosta a dodal: „Říkáte, že tím, že jsem paní tajemnici dal výpověď, vznikla další škoda. Je to zjevně nepřesné. Kdybych výpověď nedal, měli bychom tajemnice dvě a město by je muselo platit. S oběma dámami jsem mluvil a nabídl jim ukončení pracovního poměru. Obě odmítli. Nemáme žádný titul, jak tento stav ukončit. Jedinou možností bylo dát výpověď. A jelikož nám v tom minulém řízení soud vytkl, byť je to v rozporu s tím, co tvrdí ministerstvo vnitra jako dozorový orgán, že jsme nepřijali formální opatření, kterými by bylo deklarováno, že snižujeme stav úředníků, proto jsme přijali usnesení.“

Starosta Pavel Jenšovský Deníku řekl, že pokud by došlo ke zjištění pochybení, pak město má možnost začít škodu vymáhat, jelikož jednotlivé lhůty poběží ještě několik let.

Tajemnicí Městského úřadu Rakovník je v současné době Ludvika Trešlová. Bývalá tajemnice Eliška Pidrmanová dostala výpověď v květnu roku 2015. Odvolání tajemnice posvětil tehdy i ředitel místně příslušného krajského úřadu, do jehož kompetencí odvolání spadá. Ten označil důvody pro odvolání, které mu předložil starosta Pavel Jenšovský, za zákonné.