Na dohled měla svoji kolegyni u Stisků. Další z čarodějnic postávala před bytovkou vedle služebny státní policie. Ta u Vicjanů na cestě k fotbalovému hřišti seděla na plotě dokonce s kocourem na klíně.

Čarodějnice vyrábějí už několik let pro potěchu svou i ostatních, ženy z Hořesedel. Inspirovaly je čarodějnice, které potkávaly cestou do Ředhošti

Ani zaměstnanci obecního úřadu nezaháleli a vytvořili dvě čarodějnice. Jedna z nich vítala příchozí v sedě na rozvodné skříni. Druhá se usadila v domečku před vchodem do úřadu.