Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd vyšlo zhruba na šest milionů korun a dotace byla poskytnuta z operačního programu IROP. Současná rekonstrukce vyjde na přibližně polovinu, čistecká škola získala dotaci z Ministerstva financí ve výši dva miliony 830 tisíc korun. Část bude hradit zřizovatel, tedy obec. „Rekonstrukce se týká učeben ve třetím patře základní školy. Jde celkem o čtyři učebny a kancelář hospodářky,“ přibližuje ředitelka ZŠ a MŠ Čistá Marie Kruntová.

V rámci oprav dojde ke kompletní výměně podlah, elektroinstalaci elektrických rozvodů, výměnu radiátorů, opravu zdí, novou výmalbu a další stavební úpravy. „Projekt se realizuje ve spolupráci se zřizovatelem. Nyní se ovšem nejedná o žádné odborné učebny, jako tomu bylo na přelomu roku, nýbrž o klasické kmenové třídy,“ vysvětluje Marie Kruntová. Hotovo by mělo být do konce srpna.

Stavební práce se uskutečňují tak v krušovické základní škole, kde vznikají venkovní a polytechnická učebna. „Polytechnickou učebnu by mohly využívat odpoledne i děti z družiny na různé tvoření, na keramiku by mohli chodit i dospělí. K projektu patří i bezbariérové záchody a vstup,“ uvedla ředitelka krušovické školy Lenka Vernerová. Náklady na vybudování učeben a bezbariérového vstupu by se pohybovaly okolo jednoho milionu korun. Škola obdržela dotaci z operačního programu IROP. „Do konce srpna by měly být hotové bezbariérové přístupy do toalet a nejpozději do konce září i polytechnická učebna. V rámci projektu se počítá i s IT vybavením, ale největší přínos je polytechnická učebna, kde bude i keramická pec, kterou již máme zakoupenou, skříňky, stoly a další materiál na keramiku,“ popisuje Lenka Vernerová.

V jesenické základní škole finišuje projekt Boříme bariéry. Nyní se rekonstruují odborné učebny druhého stupně, tedy jazyků, matematiky, fyziky, počítačů a vzniknou další bezbariérové záchody. Celková modernizace vyjde na více než 14 milionů korun.

V ZŠ a MŠ Lužná pro změnu finišuje rekonstrukce šaten za více než 2,66 milionu korun, která by měla být hotova do konce srpna. „Kapacita šaten bude pro dvě stě žáků, v uplynulém školním roce jich chodilo do školy 177. V přístavbě budou šatny pro čtvrtý až devátý ročník. První tři ročníky budou mít samostatné šatny v nevyužitém kabinetu, který se pro tyto účely předělá,“ upřesnila ředitelka školy Miroslava Pechová.