S návrhem přišel při projednávání možné změny obecně závazné vyhlášky pro vymezení lokalit pro volné pobíhání psů zastupitel Miloslav Blecha (Město pro vás).

„Myslím, že by bylo vhodné, aby občané věděli, že vcházejí do lokality, kde je povoleno volné pobíhání psů,“ sdělil na posledním zasedání Miloslav Blecha. Jeho návrh zastupitelé zcela jednoznačně schválili. S dodatkem pak schválili i zamítnutí žádosti o změně obecní vyhlášky, kdy by v oblasti lesoparku Na Paraplíčku byl povolen pohyb bez vodítka pouze menším psům.

„Žadatel svůj požadavek odůvodňuje popisem incidentu ze dne 19. února letošního roku, kdy byl jeho pes údajně napaden jiným volně pobíhajícím psem. Během tohoto incidentu došlo k fyzickému kontaktu obou psů, následně byla přivolána hlídka městské policie a byl sepsán záznam. Zranění napadeného psa nebylo zjištěno, ani nebylo jeho majitelem vyhledáno veterinární ošetření,“ reagoval na dotaz Rakovnického deníku mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Žadatel ve svém podnětu podle mluvčího radnice Jiřího Cafourka také zmiňoval, že v lokalitě si hrají malé děti, chodí sem také lidé z domova seniorů. Volné pobíhání psů je zde tak údajně nebezpečné pro návštěvníky.

„Ve věci bylo provedeno šetření, jehož cílem bylo prověřit, zda popisovaný stav koresponduje se skutečností a je vnímán jako nebezpečný i ostatními zmiňovanými subjekty. Z výsledků šetření bylo zřejmé, že zjištěný stav v dotčené lokalitě zcela nekoresponduje s popisem uvedeným v podání žadatele a zřejmě se tak jednalo o ojedinělý incident,“ přiblížil informace mluvčí rakovnické radnice. Rakovničtí tak přijali usnesení, ve kterém vzali podnět na vědomí a doporučili zastupitelům současnou vyhlášku neměnit.

Připomínku v podobném duchu měl i zastupitel Vladimír Kvasnička (KSČM). „Kvůli jednomu či dvěma incidentům bychom vyhlášku měnit neměli. Vše je to o majitelích, jejich přístupu a podobně,“ sdělil Vladimír Kvasnička.

V Rakovníku platí obecně závazná vyhláška, která umožňuje venčení psů bez vodítka pouze ve dvou lokalitách. Tou první je právě oblast Na Paraplíčku, druhou lokalitou je pravý břeh Rakovnického potoka od budovy plynárny směrem k Tyršovu koupališti. Změna vyhlášky by s sebou přinesla patrně zvýšení počtu lokalit. Když v roce 2016 město Rakovník totiž vyhlášku vymezující lokality pro volně pobíhající psy aktualizovalo podle nové metodiky, ministerstvo vnitra mělo námitky k počtu lokalit ve městě, požadovalo více. „Podařilo se nám toto udržet. Pokud bychom vyhlášku měnili, museli bychom najít jinou lokalitu a mohli bychom mít problém a hledat další,“ vysvětlil dříve Pavel Jenšovský (ČSSD), dnes už bývalý starosta města.