Nositelem a takzvaným zastřešujícím subjektem MAS Rakovnicko je od roku 2008 obecně prospěšná společnost Rakovnicko. Ta ale nyní řeší zapeklitý problém. Během několika měsíců by měla vracet dotaci ve výši devět set tisíc korun. Připomínáme, že peníze na Rakovnicko přišly ještě v době, kdy byl ředitelem obecně prospěšné společnosti Radomír Dvořák. Byly určeny na Expozici výtvarných umění a alchymistické laboratoře magistra Kelleyho.

Prvního srpna zaujal uvolněné místo po Radomíru Dvořákovi Jan Polák (starosta města Jesenice), který pro Rakovnický deník vysvětlil: „Přišlo písemné rozhodnutí z ministerstva zemědělství, které je garantem Programu rozvoje venkova, kam spadá Leader a metoda komunitně vedeného místního rozvoje. 
V naší záležitosti byla ustanovena komise a její usnesení šlo na Státní intervenční fond. Co mám já informace, tak to celé bude trvat tak tři až šest měsíců, než vydají konečné rozhodnutí, na základě kterého bychom měli s velkou pravděpodobností peníze vrátit. Takže máme skutečně co dělat, ale mohli bychom zvládnout ji splatit." V pátek pracovalo Rakovnicko o. p. s. na finančním propočtu. 
„I když dotaci vrátíme, měli bychom být schopni dostát všem ostatním závazkům," zdůraznil Jan Polák. Případem se má stále ještě zabývat policie. „Jako nový statutární zástupce Rakovnicka podám dotaz na Policii České republiky, abych zjistil, 
v jaké fázi vyšetřování kauzy jsou," nastínil Polák.

V médiích totiž zaznělo, že by měla policie prošetřovat další projekt Rakovnicka o. p. s. „Já o tom nic nevím a ani nevím, že by si v této záležitosti od nás policie vyžádala nějaké podklady. Doufám, že mi od ní bude poskytnuta alespoň základní informace," uvedl Jan Polák.

Podle Poláka se správní rada Rakovnicka a také on sám budou snažit problémový projekt vnitřně zanalyzovat, a zaujmout k němu nějaké stanovisko. „Alternativy řešení jsou různé. Buď ten bezmála milion vrátit, nebo se pokusit požádat, zda by nám něco nebylo prominuto. Musíme vyhodnotit, jestli má smysl v projektu pokračovat," nastínil Jan Polák s tím, že by pak ale museli řešit další věci, které s ním souvisejí, a nějak ho dokončit.
„Jak to ale zatím vypadá, tak nám to ani umožněno nebude. Projekt se zadrhne. Zatím rozprodáváme nadbytečný majetek a ten, na který se nevztahují, žádné dotační podmínky udržitelnosti. Činíme tak proto, abychom byli připraveni na případné vrácení dotace," doplnil Jan Polák.