Zikmunda Wintra si Rakovničtí připomínali už několikrát, poprvé v roce 1912 jako podporu založení muzejního spolku, ve třicátých letech při výročí založení reálky.

„Pokaždé Zikmund Winter stál ale tak trochu v pozadí. Až v roce 1937 při oslavách životního díla této osobnosti plnil hlavně národně uvědomovací aspekt, protože nedaleko odtud pak vznikly Sudety," uvedla absolventka rakovnického gymnázia Věra Brožová, která se Zikmundem Wintrem zabývá celý profesní život. Po válce se o něm příliš nemluvilo, až v roce 1990 byla v muzeu velká výstava. Do té doby toho v Rakovníku o Wintrovi příliš nebylo, chyběl jeho kompletní knižní fond. „Až po další výstavě v roce 1996 přestal být Zikmund Winter pouze osobností někde na podstavci, ke které vzhlížíme, a začal se opravdu zkoumat," podotkla Brožová.

Dnešní výstava připomíná působení Zikmunda Wintra v Rakovníku. Deset let vyučoval na rakovnické reálce a usiloval o její prosperitu. Pozdvihl kulturní život ve městě, zajímal se o divadlo, hudbu a historické památky. Ze zdejšího archivu čerpal fakta pro kulturně historické studie i beletrii, například Rakovnické obrázky.

To vše dokládají originální listiny i dobové trojrozměrné předměty. Výstava potrvá do 22. ledna.
Do oslav roku Zikmunda Wintra se zapojil Státní okresní archiv v Rakovníku, městská knihovna, Rabasova galerie a Gymnázium Zikmunda Wintra. Jejich program byl opravdu pestrý a přiblížil lidem Zikmunda Wintra ze všech stran. Uskutečnily se různé přednášky o zajímavostech jeho života. V muzeu návštěvníci zhlédli několik filmů na motivy jeho díla.

S velkým úspěchem se setkala vlastivědná vycházka po místech v Rakovníku, kudy Zikmund Winter chodil a kde například sedával. Vyvrcholením byla listopadová konference Zikmund Winter mezi Prahou a Rakovníkem v Heroldově síni Rabasovy galerie.

Studenti některých rakovnických škol dokonce natočili krátké filmy a představili je účastníkům konference. O Zikmundu Wintrovi se lidé dozvěděli i v televizi v pořadu Historie.cs. Do Rakovníka zavítala i Toulavá kamera.