Zdražování vody také projednávali na svém posledním zasedání zastupitelé Královského města Rakovník, kdy na problém upozornil zastupitel Eduard Filip, kterému se nelíbí, že cena vzrostla zhruba o osm procent.

Promovaný biolog a člen Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (VSOR) za Rakovník a také zastupitel Václav Laňka vše blíže vysvětlil: „Rakovník je členem VSORu, kde je dvaatřicet členů. Ti na své valné hromadě po předložení materiálů o vstupech a nákladech schválili cenu vodného a stočného. To dělá pro letošní rok zvýšení oproti roku loňskému o 5,33 Kč na vodném a stočném. Cena vodného a stočného je letos tedy 58,61 Kč.“

Na vině stoupající ceny vody je paradoxně nižší spotřeba, a to nejen v domácnostech. „Také podniky mají menší spotřebu. I klesající spotřeba má negativní dopad do ceny,“ upozornil V. Laňka. Ten zároveň zdůraznil, že i přes zdražování je voda na Rakovnicku nejlevnější v kraji.

Zastupitelu Jiřímu Ludačkovi se však nelíbí, že V. Laňka povolil zvýšení ceny (Rakovník, jelikož vložil do VSORu největší podíl majetku, má také rozhodující hlas, pozn. redakce) a dotázal se, zda je zástupce za Rakovník V. Laňka s novou cenou spokojen. „Vycházím z toho, co se ve VSORu pro vodohospodářství v Rakovníku dělá. Jsem tam poměrně často, a vidím vše, co se zde pro další rozvoj dělá. Jedná se i o oblast odpadového hospodářství, dotace do našich zařízení a tak podobně,“ odpověděl Laňka.

Cena by se však mohla za určitých okolností vrátit na hodnotu jako v předešlém roce. Starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl totiž navrhl, aby finanční výbor za účasti Eduarda Filipa zkontroloval ve VSOR tvorbu ceny na rok 2010 a aby prozkoumal, zda občané nebyli poškozeni rozhodnutím valné hromady o ceně.

Zdeněk Nejdl je však víceméně s výší ceny stejně jako Václav Laňka spokojen. „Myslím si, protože mám obdobné informace jako pan Laňka, že je cena v pořádku. Vytváří se zde prostor pro nutné investice,“ sdělil závěrem starosta Zdeněk Nejdl.