V průběhu loňských žní ceny neustále klesaly a pohybovaly se v rozmezí: u pšenice potravinářské 2400-2700 Kč, pšenice obecné (pro krmivářské a technické využití) 2000-2300 Kč a ječmene obecného 1800-2200 Kč. Na jaře 2009 se pohybovala cena řepky od 7500 do 8500 Kč/t. V průběhu žní cena na burze poklesla až na 5400 Kč/t a dlouho se pohybovala mezi 5500 až 6000 Kč/t.

Na základě této skutečnosti a s cenovou predikcí (předpokladem) na žně 2010 se masivně rozšířil zájem zemědělců o tzv. předprodeje řepky.

Bohužel v letošním roce se situace změnila a zajímavé ceny v období leden až červen 2010 v rozmezí 7000 – 7800 Kč/t nakonec byly nižší než ve žních, kdy se ceny pohybovaly od 8200-9000 Kč/t. Celorepublikově se uvádí, že takto bylo předprodáno cca 70% celkové produkce řepky.

Ceny ostatních komodit na začátku letošních žní zaznamenaly výrazný nárůst a v průběhu sklizně se jen „kosmeticky“ upravovaly. Cena potravinářské pšenice se pohybuje od 4500Kč/t a ty nejlepší partie až 5200 Kč/t. Bohužel vlivem počasí v průběhu sklizně se předpokládaná potravinářská kvalita a výnos proměnily do jakosti pro ostatní využití (pro krmivářství a technické využití). Na Rakovnicku zemědělci sklidili pouze deset až dvacet procent obilovin v kvalitě potravinářské oproti Moravě a východním Čechám, kde se sklidilo v této kvalitě až devadesát procent plodin.

Proto největší vykupovatel plodin na Rakovnicku, AgroZZN, a.s., snižuje kritéria jakosti u potravinářských obilovin.

Děje se tak na základě požadavků dalších zpracovatelů – mlýnů a pekáren. Jan Bretšnajdr, ředitel společnosti AgroZZN, a.s. v Rakovníku k cenám vysvětlil: „Některá nezemědělská, ale i zemědělská veřejnost žije v domnění, že ceny na trhu určuje naše matka, tedy společnost Agrofert Holding, a.s. Není to pravda, spíše naopak, i takto velké skupiny se musejí podrobit cenotvorbě. Ta je určována na burze a jednoznačně vychází ze situace na trhu.

Obrovské cenové výkyvy, které jsou pro zemědělství „smrtelné“, nezpůsobuje trh, ale finanční skupiny, pokud zjistí, že daný rok je lepší investovat do zemědělských plodin, než do kapitálových fondů, průmyslových kovů.“

Před vstupem do EU nebyly tak velké výkyvy cen, v průběhu roku činily maximálně 500 Kč/t, ale v posledních letech jsou rozdíly někdy i vyšší než 100% ceny dané komodity.

Protože se sklízely plodiny ve vyšší vlhkosti, zemědělci více platili za dosoušení. Cena se u jednotlivých plodin lišila a vycházela právě z jejich vlhkosti. Vyšší vlhkost znamená také vyšší náklady na úpravu plodin před skladováním.

Společnost AgroZZN, a.s. vykupuje v potravinářské i ostatní kvalitě základní obiloviny - pšenici, ječmen, žito, tritikale, oves a kukuřici, olejniny - řepku, slunečnici, hořčici a luskoviny. Zajistí i obchod maloobjemových plodin, jako je třeba mák a kmín. Z dvou set dvaceti tisíc tun vykoupených plodin část zpracovávají ve vlastní výrobně krmných směsí.