Problém by pomohl vyřešit převod pozemku na Obec Roztoky.

Ta totiž kromě letních radostí s sebou přináší tradičně i jednu velkou starost v podobě likvidace odpadu, který zde návštěvníci Křivoklátska nikdy neopomenou jako svoji odpornou vizitku zanechat.

„Letos k tomu všemu přibyl další problém v podobě vyhlášení výběrového řízení na firmu zajišťující likvidaci odpadů pro naši obec. Paradoxně se vítězem stala firma Becker Bohemia s. r. o., provozovna Kralovice, která tuto službu zajišťovala pro Roztoky doposud. Zdálo by se tedy, že se jejím vítězstvím nic nezměnilo, ale ve skutečnosti tato změna byla pro obec velkolepým přínosem,“ uvedl Vladimír Melč. Bylo totiž dosaženo podstatného zlevnění cen za vývoz odpadů. „A u bytových domů jsme přešli z používání klasických sto deseti litrových popelnic na sedm set sedmdesáti litrové kontejnery, čímž jsme dosáhli většího pořádku a lepšího vzhledu na shromaždištích odpadu,“ vysvětloval dále Vladimír Melč.

Od prvního července tohoto roku zabezpečuje firma Becker pro obec i svoz a likvidaci tříděného odpadu plastů a skla. Na obě tyto komodity dodala firma nové kontejnery a přistoupila na sjednání přesných vývozových termínů. „Což jsme ocenili zejména v prázdninovém období, kdy velká vedra jednoznačně znamenají hodně plastů. S radostí můžeme konstatovat, že během léta byl v Roztokách přijatelný pořádek. Je pravda, že likvidace odpadů stojí obec řádově čtvrt milionu korun za rok, ale čím více se věnuje péče organizování shromažďování odpadů, tím je ho méně v příkopech, podél cest a ve volné přírodě. Samozřejmě se ale najdou takoví darebáci, kteří si neodpustí igelitku se zbytky odhodit tam, kde se jim právě hodí,“ konstatoval Vladimír Melč.

Dnem prvního září se vždy rapidně sníží množství odpadu vyprodukovaného v obci a ta má tak možnost se věnovat ekologickým problémům, na které během letní sezony není čas. „Tím nejsložitějším je již několikaleté úsilí o likvidaci nepovolené skládky v místech zvaných na Hrobcích mezi Karlovou Vsí a Karlovem. Bohužel toto území patří do katastru obce Roztoky, ale nemá konkrétního vlastníka. Na listu vlastnictví je uvedena firma Stavební hmoty Praha, kterou kdysi zařizoval Krajský národní výbor. Tato firma již ale dnes neexistuje a veškeré snahy o dohledání nástupnické organizace byly doposud marné. Snad jediným možným řešením bude požádat o převod pozemku, na kterém je nepovolená skládka, do vlastnictví obce Roztoky a pokusit se získat na likvidaci této skládky takzvané evropské peníze, neboť vlastní finanční zdroje na tak finančně náročnou akci obec prostě nemá,“ zdůraznil Vladimír Melč. V řádech by se totiž mělo jednat o desítky miliónů korun.

Tomuto řešení je dle Vladimíra Melče příznivě nakloněna i Správa CHKO Křivoklátsko, Odbor životního prostředí Krajského úřadu i lánská firma CZ Ekologie Holding.

„Lze tedy doufat, že vyústěním aktivity všech těchto institucí by mohla být rekultivace nepovolené skládky a vrácení tohoto pozemku do původního stavu,“ uzavřel Vladimír Melč.