Po městě i mimo něj se stále objevují černé skládky. V poslední době se opět vyskytují ve zvýšené míře.
Nejvíce skládek „vyrostlo“ v Novém Strašecí. Městští strážníci ale nacházejí odpad i v obcích, kam spadá jejich působnost. Tento materiál, jak se nakonec ukázalo, pochází také většinou od obyvatel Nového Strašecí.

Ve valné většině se totiž daří původce skládky odhalit, a to například podle věcí, které se na hromadě najdou. Bývají tam někdy jména či adresy.
V takovém případě následuje pokuta a povinnost odpad
z místa odložení odstranit.

„Upozorňujeme všechny občany, že jako původci odpadu odpovídají za jeho likvidaci zákonným způsobem. Rovněž založení černé skládky nebo odložení odpadu mimo určená místa je přestupkem proti veřejnému pořádku,“ uvedl Martin Novák, vrchní strážník Městské policie v Novém Strašecí.

Za tento přestupek může být v blokovém řízení uložena pokuta do 1 000 Kč, ve správním řízení do 50 000 Kč, a také uložena povinnost odpad odklidit.
Nepořádní občané mají už svá vytipovaná a oblíbená místa, kam odpad odhazují. Je to například do lomu,
u ČLUZu nebo u Rynholce. Odtud se skládky pravidelně každý rok odstraňují.

„Likvidují je pracovníci Technických služeb Nového Strašecí. To znamená samozřejmě nemalé náklady, které jdou na vrub technických služeb,“ řekl na adresu divokých skládek starosta města Karel Filip.

Přitom je odkládání odpadu jednoduché. V Lipové ulici je zavedený sběrný dvůr. „Všichni obyvatelé města, kteří platí za popelnice, tam mohou ukládat odpad zdarma,“ doplnil starosta.

Od prvního července došlo k rozšíření provozní doby sběrného dvora.

Funguje následovně: v pondělí je zavřeno, od úterý do pátku je otevřeno od devíti do šestnácti hodin.
Od dubna do října je navíc otevřeno každou sobotu od devíti do dvanácti hodin.
Od listopadu do března pak ve stejném čase vždy první sobotu v měsíci.