Středočeská policie v měsíci březnu zjišťovala, jak jsou lidé spokojeni s její prací. Výsledky průzkumu by měly být zveřejněny v závěru měsíce dubna. My se, ale zeptali mluvčího rakovnické policie René Černého na to, jaký prvotní dojem si odnáší z dotazníkového průzkumu, který uskutečnil v březnu v ulicích měst a obcí Rakovnicka.

Takže jaký dojem si z reakcí dotazovaných lidí odnášíte?
Jsme společně s kolegyní Lenkou Černou, která s dotazníkem objížděla Rakovnicko spolu se mnou, velice spokojeni. Lidé se k nám chovali velice vstřícně. Stalo se nám vlastně za celou tu dobu pouze jednou, že nám jedna oslovená paní odmítla odpovědět, ale to z toho důvodu, že pospíchala do zaměstnání. Dokonce se omlouvala. V odpovědích na dotazníkové otázky převažovaly ty, kdy lidé uvedli, že mají s policií převážně kladnou zkušenost. Hodnotili také kladně vystupování a chování policistů. Potěšující například také je, že nikdo z dotázaných občanů se nesetkal s tím, že by policista po něm požadoval úplatek. Drtivá většina oslovených lidí nám řekla, že nesleduje naše policejní internetové zpravodajství. Trochu tomu i rozumím, jelikož v regionu získají občané informace z regionálního tisku a toto zpravodajství využívají především nadregionální novináři k tomu, aby si převzali pro ně zajímavé informace. Zhruba polovina dotázaných by využila elektronický formulář pro oznámení vybraných trestných činů, pokud by byl do praxe uveden. Stejný výsledek jsme zaznamenali také u otázky zda by občané na Rakovnicku raději preferovali rychlý příjezd policistů na místo události nebo jejich preventivní působení v ulicích. Zhruba polovina je pro rychlý zásah a polovina pro větší počet policejních hlídek v ulicích. Lidé jsou spokojeni s tím, jak policie dohlíží na plynulost silničního provozu, a také s tím kolik a jaké informace poskytuje policie médiím.

Kolik respondentů jste na Rakovnicku celkem oslovili?
Naším úkolem bylo oslovit 90 lidí, ale nakonec jich máme asi 96. Asi jedna čtvrtina z nich potřebovala v loňském roce pomoc policie, a tak vytočila linku 158. Drtivá většina z nich byla s prací kolegů velice spokojena. Bohužel, ale někteří postrádají další informace o tom, jak se jejich případ vyvíjí, jak policisté na jejich záležitosti pracují.

Byly také nějaké negativní ohlasy?
Pár jich také bylo. Tito lidé očekávali od policistů větší ochotu a vstřícnost, které se jim dle jejich slov nedostalo.

Nepotkala vás během cest po Rakovnicku nějaká zajímavost?
Naši pozornost zaujala v jeden podvečer podezřelá posádka zaparkovaného vozu. Ten muž v něm nám nebyl, díky předchozí policejní praxi tak docela neznámý. Ve spolupráci s policisty z rakovnického obvodního oddělení jsme jej dopravili na služebnu, kde bylo zjištěno dle jeho občanského průkazu , že se jedná o muže po jehož dokladech je vyhlášeno pátrání v takzvaném shenghenském prostoru. Další lustrací, ale vyšlo najevo, že on kdysi nahlásil ztrátu občanky, ale už nenahlásil, že ji opět má. A policie tak neměla podklad pro odvolání pátrání. To se mnohdy stává, že občan oznámí ztrátu svého dokladu, ale pak již policii nesdělí, že jej opět nalezl a zadělává si na tak na zbytečný problém, který může velmi vážně narušit například cestu do zahraničí . Jako zásadní problém to může být např. v Německu či Rakousku a místní policisté mohou z tohoto důvodu osobu, která se takovým dokladem prokáže i zadržet. Proto je tedy potřeba nález svého ztraceného dokladu ihned oznámit, aby mohl být z pátrání odvolán.