Čisté město a jeho upravené okolí je pro obě strany žádanou metou. Jak ji ale docílit, když někteří neukáznění jedinci svým chováním způsobují pravý opak? Dostatkem odpadkových košů a kontejnerů, uživatelsky příjemným sběrným dvorem i osvětou. O to všechno se v Rakovníku snaží.

Situace s odpadem není ve městě nijak kritická. S černými skládkami se potýká každé větší město. Navíc jde v okolí Rakovníka o stále stejné problémové lokality, o kterých na městském odboru správy majetku už dávno vědí. „Nežádoucí odpad se objevuje na stále stejných místech. Jednak je to například Mejstříkova ulice, oblast Huřviny nebo Průhon. Problém s načerno vyvezeným odpadem musí město řešit také kolem cesty na letiště, u tankodromu nebo na lesním parkovišti směrem k obci Kněževes,“ vyjmenovával odpadem zaneřáděná místa Petr Štrougal z odboru správy majetku. Podle něj počet černých skládek sice nepřibývá, ale také neubývá.

Město se jejich stav a počet snaží regulovat. Ročně vydá na úklid a likvidaci černých skládek až 70 tisíc korun. Zamezit hříšníkům, kteří tak často konají jen z vlastní lenosti, aby nevyváželi odpad tam, kam nepatří, je ale těžké. A přistihnout je takzvaně „při činu“ takřka nemožné. 

Město se jejich stav a počet snaží regulovat. Ročně vydá na úklid a likvidaci černých skládek až 70 tisíc korun. Zamezit hříš-níkům, kteří tak často konají jen z vlastní lenosti, aby nevyváželi odpad tam, kam nepatří, je ale těžké. A přistihnout je takzvaně „při či-nu“ takřka nemožné.

Kromě zmíněných lokalit si Rakovničané stěžují také na stav kolem kostelíka sv. Jiljí nebo u kolejí. Jedním z nich je Vít Gayer, který si nepořádku, jenž zahrnoval také nebezpečný lékárenský materiál, všiml při procházce se psem.

„Nedávno mi pes při venčení zaběhl do míst nad Tylovou ulicí. Vede tudy taková zkratka podél kolejí a plotu, kterou používá dost lidí. Našel jsem tam nemocniční materiál, léky, odpadky. Je to hrůza,“ svěřil se rakovnický občan, který zane-sené místo vyfotil a snímek dal na sociální sítě.

Stejně jako Helena Psohlavcová, kterou nepotěšil stav lesní cesty kousek za městem. Při rodinné procházce tu narazila na starou sedací soupravu.

Právě takové věci ale patří místo do lesa do sběrného dvora. Ten rakovnický mohou lidé s trvalým pobytem na území města využívat zdarma. Firmy a obyvatelé z jiných obcí pak za poplatek.

Sběrný dvůr má otevřeno i v sobotu a pojmout dokáže až 3 190 tun odpadu ročně. Poté, co byl kompletně zrekonstruován, nabízí uživatelům také snadnější a pohodlnější manipulaci s velkoobjemovým odpadem, a to díky nové nájezdové rampě. Výmluvy, že odpad není kam dávat, tedy v Rakovníku rozhodně nejsou oprávněné.

Kromě dostatku oficiálních míst, kam lze odpad zákonně „odložit“, pomáhá k čistotě měst také celorepubliková úklidová akce s názvem Ukliďme Česko, při které odpadky sbírají místní dobrovolníci. Akce se koná už dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.