Ale zkušenost obyvatel je jiná. Kdykoliv na poštu přijdete, jsou lidé u přepážky a několik jich čeká ve frontě. Zvláště při výplatě důchodů a dalších dávek jsou fronty až ven.

I v zájmu zastupitelů je v tomto odlehlém městě na samém konci okresu i kraje služby pro obyvatele zachovat. Nejbližší malá pošta je v Čisté nebo v Oráčově.

Posledním návrhem České pošty je zřídit v Jesenici pobočku Pošty Partner. Avšak jednání o bytí a nebytí pošty má delší historii. V roce 2016 se zástupci České pošty obrátili na zastupitele, s tím, že pronajímatel budovy, kde pošta sídlí, se snažil zvýšit nájem. To se poště nelíbilo. Přitom ve městě vlastní dům, který je nyní prázdný.

„Nabídli jsme České poště prostory v budově městského úřadu v místnosti po bývalé spořitelně. Zástupci byli spokojeni. Už jsme plánovali, jak prostory upravit. Hledali jsme náhradní provozovnu pro kadeřnictví, které tam je," popisoval starosta města Jan Polák. Po čtyřech měsících jednání skončilo. Pak zástupci pošty zastupitelům představili projekt Pošty Partner.

„Trochu nás postavili před hotovou věc. V rámci okresu by údajně měli zůstat podle nějaké vize jen pobočky v Rakovníku a Novém Strašecí, ostatní by měly fungovat jako Pošty Partner," podotkl Polák.

Město našlo řešení. Na veřejném jednání zastupitelstva se radní shodli na tom, nabídnout prostory úplně zadarmo. To Česká Pošta zamítla. Na veřejném jednání zastupitelstva se radní shodli na tom, nabídnout prostory úplně zadarmo. To Česká Pošta zamítla. „Přesto chceme služby zachovat a mít je pod kontrolou. Pokud by tu totiž vznikla Pošta Partner jinde, odloučily by se od ní doručovatelky, tím pádem by vytíženost přepážek klesla na padesát procent a stačila by tu jedna přepážka. To by tady nebylo možné. Máme tu několik institucí a škol, kterým se doručují listovní zásilky a balíky. Vůbec se to nedá srovnat například s provozem na poště v Krupé," zkonstatoval Jan Polák. Navíc spoustu podnikatelů z okolí si raději zajede na poštu v Jesenici než na Poštu Partner. Podle mínění obyvatel je na běžné poště také více zachováno soukromí, než například někde v obchodě.

Město v tuto chvíli vypracovává ekonomickou rozvahu, jakým způsobem by do projektu vstoupilo. Podle systému odměn za provoz pošty, by ale částka určená pro Jesenici, nepokryla ani mzdové náklady včetně odvodů za dvě poštovní úřednice. „Do únorového zastupitelstva připravujeme ekonomické náklady na mzdy pracovnic, včetně úprav prostor," uvedl starosta Polák.

Převzetí této služby by pro město neznamenalo jen peníze na úpravu prostor a na mzdy zaměstnanců, ale také zajistit náhradu za poštovní úřednice při dovolených a nemoci. To znamená, zaškolit dalšího člověka třeba z městského úřadu na záskok.

Zastupitelé rovněž uvažují na poštu přesunout další služby vykonávané v rámci městského úřadu, například pokladnu nebo czech point, tím by vzniklo centrum pro obyvatele, kde by si zaplatili popelnice i vyzvedli balík. „Vše je zatím v rámci úvah, takže uvidíme, co se podaří. Zatím neznáme ani do podrobností všechny podmínky Pošty Partner. Zároveň to bude znamenat i reorganizaci prací pro úředníky města," uzavřel Polák.