Poštu Partner provozuje vždy třetí osoba současně s jinou výdělečnou činností, jako je tomu například u prodejen Jednoty. „Česká pošta má v současné době jednu z nejhustších poštovních sítí v Evropě a projekt Pošta Partner by tedy měl jednak zefektivnit její provozování, na druhé straně přispět k zachování standardních poštovních služeb v obci,“ vysvětlil situaci Specialista pro komunikaci České pošty, Ivo Vysoudil. Pošta Partner v prodejně Jednoty funguje v Krupé, ve Hředlích, v Lišanech a v Oráčově.

Na Rakovnicku zajišťují provoz pošty také některé obce. Ty jsou celkem čtyři. Poslední obec, Rynholec, přibyl na seznam Partnerů České pošty loni. Zástupci obce rozhodli o tom, že obec bude provozovat pobočku pošty zejména proto, aby poštovní služby v Rynholci nezanikly úplně. „Ze začátku jsme se při provozu pošty potýkaly s problémy, ale už se to ustálilo a funguje dobře,“ popsala začátky provozování pošty Partner, místostarostka obce, Marie Šípková.

close České pošty mizí z obcí. Nahrazují je Partneři info Zdroj: Deník zoom_in

Obec má navíc s provozem další náklady. Za pronájem prostor, energie nebo zaměstnance. „Poštu provozujeme v obecních prostorách,“ uvedla Šípková. Tím se obci sníží náklady za pronájem. Mezi další provozovatele pošty Partner patří také obec Krušovice, Skryje a Srbeč.

Mezi službami Partnera a klasickou pobočkou České pošty by neměl být takřka žádný rozdíl. „Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou k pobočce. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl. Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, to je příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, důchodů a SIPO, vybrané bankovní služby a prodej poštovních cenin a zboží.,“ uvedl, Vysoudil.

Rozdíl ale zákazníci pocítili. Například v Lišanech mají obyvatelé problém s otevírací dobou Partnera, kterého provozuje Spotřební družstvo Jednota. Poštovní služby jsou tady v provozu maximálně do 15 hodin, což je pro pracující obyvatele, veliký problém. Ve Skryjích, kde provozuje Partnera obec, mají déle jak do 11 hodin pouze jedenkrát v týdnu. „Abych mohl jít v Lišanech na poštu, musel bych si kvůli tomu vzít volno v práci. Nechávám si proto zásilky přeposílat na poštu do Rakovníka,“ řekl jeden z obyvatelů obce.

V Německu jsou Partneři pošty dost rozšíření a v poskytovaných službách není mezi klasickou poštou velký rozdíl. „V sousedním Německu vlastní pošta pouze dvě pobočky, dalších 13 000 poboček provozují smluvní partneři a některé pobočky Postbank,“ poukázal Vysoudil. A podobně je tomu ve více evropských městech. Poštovní Partneři tak zachovávají pro občany poštovní služby i v těch nejmenších obcích.