Makovice jsou velmi drobné a porost velice nízký a řídký, takže jen ho posekat je problém. Krátké rostliny nedopadnou až na šnekový dopravník za žací lištou, kterým by se měly dostat do mlátičky a vypadávají zpět na pole. Mák na jaře sice pěkně vzešel, ale v době prodlužovacího růstu se na něm podepsalo sucho a mrazíky v dubnu a květnu.

„Mák dostal velký šok, zůstal sedět a zpozdil se ve vývoji. Následovalo sucho a vedro, které rostliny nezvládly. Neměly dostatečný kořenový systém i listovou plochu a zaschly. Červnový déšť spadl pozdě. Naopak jsme měli obavy, aby po něm mák nezačal zmlazovat,“ řekl Jaroslav Mikoláš, jeden z jednatelů LUPOFY-TU Chrášťany a předseda Komoditní rady pro mák.

V LUPOFYTU už mají celou výměru 126 hektarů má-ku pod střechou. Výnos tu odhadují na čtvrtinu tuny z hektaru, což je nejhorší výsledek za pětadvacet let. (loni 0,8t/ha, celorepublikový odhad 0,7t/ha). Podob-ná situace je i v Zemědělské společnosti Chrášťany, kde v pátek zkušebně posekali několik hektarů.

„Porosty jsou nízké a řídké. Makovice drobné. Výnos odhaduji asi na 0,25t/ha,“ potvrdil Miloslav Klas. V Ra-kochmelu Kolešovice začne sklizeň máku až v tomto týdnu.

Výnos bude mizerný. Zjara bylo sucho a zima,“ zkonstatoval Karel Šrámek. Z tohoto důvodu vychází letos i celorepubliková nižší produkce máku a proto také roste jeho výkupní cena: od 30 korun za kilogram na 40 a podle odhadu poroste až na 45 korun. Nemáme také žádné velké zásoby, vše se podařilo vyvézt.

ČESKÁ TRADICE

Mák je tradiční česká a pro republiku důležitá plodina. U nás se jen loni pěstoval na téměř 35 600 hektarech. Ale málo se o něm mluví. Přitom Česká republika je největším pěstitelem potravinářského máku na světě. Vyváží se ho devadesát procent a přináší vyšší tržby než chmel. Proto je nutné ho chránit. Při Agrární komoře ČR byla založena Komoditní rada pro mák, která se snaží tuto českou plodinu propagovat.

TECHNICKÝ MÁK

Velký problém je totiž s dovozem technického máku ze zahraničí. Před dvěma lety se ho do republiky dovezlo téměř třicet procent celkové produkce. Po zásahu Ministerstva zemědělství a zemědělské a potravinářské inspekce se podařilo dovoz snížit zhruba o třicet procent. Technický mák má výrazně nižší cenu, protože se produkuje v zemích, kde se pěstuje jen farmakologic-ký mák. Donedávna tam by-lo semeno jen technický odpad. Zpracovávala se pou-ze makovina. Asi v roce 2008 obchodníci zjistili, že by se k nám dal dovézt a míchat ho s tím naším a vydávat ho za český mák. Tím se zkazila kvalita i jmé-no našeho máku a snížila se jeho cena.

OBSAH MORFINU

„Technické máky mají vyšší obsah morfinu. V potravinářském máku může být podle normy, o kterou jsme se zasloužili, 0,25mg morfinových alkaloidů v kilogramu. To technické máky výrazně překračují. Při dlou-hodobé konzumaci takového máku může dojít k ohro-žení zdraví. Navíc technické máky jsou bez chuti a vůně. Některé jsou naopak hořké. Barvu mají šedivou, ne tak modrou, jako náš český mák,“ vysvětluje rozdíl Jaroslav Mikoláš.

PROPAGACE ČESKÉHO MODRÉHO MÁKU

Pěstitelé máku u nás se sdružili do spolku Český modrý mák. Spolu s Komoditní radou pro mák propagují český mák v rádiu, setkávají se s novináři, na Zemi Živitelce chystají ochutnávku koláčů s českým a technickým mákem. Sestavena je také česká maková kuchařka. „Problém totiž je, že většina pekáren pracuje už s hotovými směsmi, kde jsou různá dochucovadla a náhražky. Dříve v nich bylo sedmdesát procent máku, dnes pouze třicet. Stalo se to v době, kdy se cena máku vyšplhala až na sto korun za kilogram,“ řekl Jaroslav Mikoláš.

Český mák nepoznají ani zákazníci v obchodech, protože na baleních není původ máku označen. Z tohoto důvodu spolek již dva roky pracuje na chráněném zeměpisném označení Český modrý mák stejně jako u chmelu. Nyní čeká na vyjádření z Bruselu.

Připraven je také projekt Ministerstva zemědělství na podporu máku prostřednictvím nevládních neziskových organizací. Ten zahrnuje například pohádky o máku pro děti, makovou kuchařku, péči o jídelníček, zdravé stravovací návyky, hrdost na tradici, rozdíly mezi máky, představování máku na různých akcích.

„Naším cílem je dostat český mák mezi citlivé komodity v dalším programovém období společné země-dělské politiky od roku 2020 až 22. Ty byly v pos-ledním období dotované zhruba patnácti procenty z celkového objemu peněz. Snaha je v příštím období zvýšit dotaci na dvacet až třicet procent,“ plánuje Jaroslav Mikoláš.

Citlivé komodity jsou náročné na práci nebo jsou typickými plodinami, které mohou být v některých letech ohrožené, jako například letos mák. Patří mezi ně i další tradiční česká plodina chmel.