Autobusové linky z Rakovníka do Prahy se do systému Pražské integrované dopravy (PID) zapojí konkrétně v neděli 15. prosince. V současné době jsou na webových stránkách PID již zveřejněné jízdní řády. Spolu s integrací přichází i drobné změny v pořizování jízdenek a platby.

„Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě, včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka,” stojí ve zprávě PID.

Při cestě z Rakovníka do Prahy si budou moci cestující vybrat mezi rychlíkovými spoji, které pojedou po dálnici D6, či zastávkovým spojem jedoucím po staré „Karlovarce”. Cesta do Prahy by měla „rychlíkem” trvat 54 minut. Zásadní změnou je u cílové stanice v Praze. Autobusové spoje jedoucí z Rakovníka budou končit u stanice metra Zličín, polovina spojů bude pokračovat dále ke stanici Nemocnice Motol a na Vypich s možností přestupu na tramvajové spoje. S integrací skončí cílová stanice Hradčanská. Podle PID je to především z ekonomického důvodu, ale i provozního: obtížné průjezdnosti Bělohorské a Patočkovy ulice.