Ten oznamoval, že vzhledem ke stavu komunikace uvažuje o uzavření rakovnického letiště pro letecký provoz. Důvod byl jednoduchý. V případě potřeby slouží letiště jako plocha pro bezpečnostní nebo zdravotnické složky a cesta neumožňuje případný dojezd například sanitky. Stejně tak v případě mimořádné události přímo na ploše.
Provozovatel letiště Aeroklub Rakovník společně s Leteckomodelářským klubem požádali město Rakovník
o pomoc. Narazilo se však na nečekaný a neřešitelný problém, přesněji řečeno dva. Tím prvním byl fakt, že cesta vlastně oficiálně neexistuje, není nikde zakreslená. Druhý se pak jmenoval pozemky. Cesta totiž prochází pozemky hned několika majitelů, a tak bylo potřeba získat pro opravu jejich souhlas.
Mezitím cestu svépomocně opakovaně opravovali pomocí asfaltového recyklátu členové aeroklubu a modeláři. „Lepší udělat alespoň něco, než čekat, že o letiště nakonec přijdeme,“ shodují se letci s modeláři. Cesta se dostala i do zorného pole kandidátů na post krajského hejtmana.
Záležitostí se zabývalo i městské zastupitelstvo, které záměr opravy zařadilo svým usnesením do aktualizovaného zásobníku plánovaných investic. V tomto usnesení se píše: „V případě souhlasu vlastníků pozemků realizovat rekonstrukci komunikace na letiště v roce 2008.“
V pátek proběhlo poslední jednání s majiteli pozemků. V poledne se sešel na místě s JUDr. Lubomírem Lippertem zástupce města Milan Kotál. Jednání potvrdilo, že i pan Lippert má na opravě komunikace zájem a vyslovil s ní svůj souhlas.
V případě nesouhlasu některého z majitelů by se oprava musela provézt pouze na té části komunikace, kde byl souhlas vysloven. Naštěstí pro uživatele letiště i všechny občany se tak nestalo a město tak může v souvislosti s opravou této komunikace vyhlásit zadávací řízení na dodavatele prací. Náklady se předpokládají ve výši 2 milionů korun.