V současné době je nádražní budova ve velmi špatném stavu – má zcela zničenou fasádu, někde chybějí okna a další výplně, a její stav je dlouhodobě trnem v oku cestujících, kteří požadovali po městu opravu budovy. Jenže jelikož město budovu nevlastní, mohlo pouze urgovat opravu o skutečného majitele. A podle starosty města Karla Filipa se již uskutečnila schůzka, při které byly navrženy dvě varianty opravy nádražní budovy.

V jedné se počítá s kompletní postupnou opravou budovy. Má to ale jedno veliké ale. „Přijetí této první varianty je tedy podmíněno tím, že město bude mít využití pro vnitřní prostory budovy. O využití se již jednalo a SŽDC již v minulé době byla ujištěna, že město program využití má, a to ve formě zřízení pamětní místnosti, nebo také půjčovny kol a také pronájmem bytů,“ vysvětlil starosta města Karel Filip.

Pokud by se ale vedení města rozhodlo, že pro nádražní budovu budoucí využití nemá, vlastník by sice přikročil k rekonstrukci, ovšem pouze hlavního objektu – došlo by tak k ubourání obou křídel budovy a zachována by byla jen prostřední část v podobě výpravny a čekárny.