Jeden označník vyjde na 15 tisíc korun. „V loňském roce jsme už některé označníky vyměnili, je tedy vhodné pokračovat ve výměně,“ konstatovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

V tomto roce budou vyměněny označníky u zastávek Autostop, Na Cikánce, Zákonův mlýn, ZZN, Šamotka, a to v obou směrech, a dále u nově vzniklé zastávky Dukelských hrdinů, v Průhoně a vila Vácha.

Celkové náklady činí 199 tisíc korun. Většinu z nich pokryje podíl ze zisku společnosti INFORM, která je zhotovitelem městského informačního systému a má s městem uzavřenu smlouvu na odvádění třetiny čistého zisku ročně.

Část podílu z hospodaření

Společnost, která zajišťuje městský informační systém, musí odvádět buď peníze, nebo mobiliář ze svého podílu z hospodaření střediska Rakovník. Reinvestovat má tak například do vybudování čekáren MHD a veřejné autobusové dopravy, zastávek autobusů, vybavení čekáren lavičkami, skříňkami jízdních řádů, vybavení dětských hřišť a veřejných parků, vybavení pěších zón a dalších zařízení Rakovníka podle pokynů města. Tentokrát radní rozhodli právě o označnících.

Z rozboru hospodaření MIOS Rakovník je patrné, že z podílu smluvních vztahů Města Rakovník a INFORM byl zisk ve výši 362 tisíc, z toho náleží společnosti dvě třetiny, tedy 239 tisíc korun. Z této částky musí ještě INFORM investovat zpět 30 procent do mobiliáře, tedy 72 tisíc korun. Městu pak připadá zbývající zisk necelých 123 tisíc korun. Celkem tedy jde o 194 600 korun. Ze sumy bylo odečteno 1200 korun, které byly použity jako doplatek z přečerpané částky na výrobu označníků v loňském roce.