Výstavbu rakovnického obchvatu měly v programu všechny politické strany kandidující do zastupitelstva. Přesto se první pracovní schůzka na toto téma neobešla bez invektiv.

Ale je třeba jasně říci, že celý takto finančně náročný projekt není město schopné utáhnout. Obchvat bude krajskou komunikací, nemůžeme dnes vrhnout všechny městské zdroje do jeho realizace.“ „Mám z toho smíšený pocit. Chtěl bych, aby naše práce na realizaci obchvatu byla mnohem flexibilnější. Nemohu se zbavit dojmu, že starosta stále jen hledá důvody, proč to nejde, že se mu do toho příliš nechce, a proto, mám pocit, hází celému procesu klacky pod nohy,“ říká pro změnu Marcel Chládek.

Co dál?

Takovéto reakce přinesla první schůzka pracovní skupiny, jejímž jediným cílem je příprava a realizace rakovnického obchvatu. Schůzka kromě sporu koaličního a opozičního lídra přinesla i výsledky. Jsou jimi především úkoly pro radniční odbory, kterými je má právě na doporučení pracovní komise pověřit rada města (viz tabulka). „S ODS i s dalšími členy koalice se dá jednat, ale mám obavu, že ne se starostou. Náš nesouhlas nebo kritiku bere příliš osobně,“ dodal k prvnímu jednání skupiny Chládek.

 

Harmonogram

Odbor výstavby a investic rakovnické radnice zjistí cenové rozmezí nabídek na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu části obchvatu B3 (pod budoucím Tescem od Lišanské k Pražské ulici). Zároveň zjistí u firmy Pontex, kolik by stála aktualizace projektu na výstavbu části obchvatu B1 od Spravedlnosti s přemostěním přes Rakovnický potok, kolem Bulovny ke kruhovému objezdu nad celnicí na Zátiší. Pontex původní projekt v roce 1996 zpracoval.
Odbor správy majetku nastíní postup, jak se bude jednat s vlastníky pozemků, které se pro potřeby obchvatu musí vykoupit.
Na příštím jednání skupiny (16. května) se bude volit její předseda a schvalovat jednací řád. Zároveň už by se schválil harmonogram jednotlivých etap prací pro realizaci obchvatu a zároveň by se začaly hledat i možnosti financování této stavby.