„Program pro širokou veřejnost bude založený na přednáškách se zajímavými tématy, setkání s osobnostmi z různých oborů, doplněný klubovými besedami, návštěvami galerií, výstav, vycházkami a výlety," informovala Irena Smržová 
z novostrašeckého muzea.

Členem Klubu za poznáním se může stát každý, kdo má zájem o historii, dějiny umění, vývoj architektury, společenská a přírodovědná témata. „Za důležitou vlastnost člena klubu považujeme zájem o aktivní spolupráci při utváření programu a přátelské klubové atmosféry," podotkla Smržová.

Klub Cesty za poznáním se bude scházet jednou měsíčně v budově Muzea Nové Strašecí, ulice U Školy čp. 123 v 17 hodin, od září do června. Klubový poplatek činí dvě stě korun ročně. Každý člen obdrží klubovou legitimaci. S ní bude navštěvovat přednášky. Legitimace je zároveň celoroční vstupenkou do muzea 
v Novém Strašecí. Vstupné pro nečleny na jednotlivé přednášky a pořady je třicet korun.

První setkání s přednáškou se koná v úterý 20. září od 17 hodin. Téma přednášky: Symboly kolem nás jako forma komunikace a sdělení. Přihlásit se ale můžete už nyní. Přihlášky do Klubu cesty za poznáním je možné vyzvednout a po vyplnění odevzdat v pokladně novostrašeckého muzea do 21. srpna.

Přihlášky najdete rovněž v Městské knihovně Nové Strašecí. Klubový poplatek se bude vybírat ve dnech 25. až 26. srpna od 8 do 15,30 hodin rovněž v budově muzea. „Těšíme se na vaši účast a věříme, že najdete společenství stejně naladěných lidí a nové možnosti uplatnění svých zájmů. Další informace na tel. 313 572 563," uzavřela Smržová.