Údajná kauza, že zneužíváte senátorské příspěvky, se ukázala jako lichá. Plánujete odvetu? A jak na tuto zprávu zareagovala rodina?

Mě osobně tato kauza nechala klidným, protože jsem věděl, že mám svědomí čisté a že veškeré náhrady používám v souladu se zákonem, což jsem také doložil. Také na užití služebního bytu v Praze mám zákonný nárok. Žádnou odvetu neplánuji, ačkoli vím, že tato uměle vyvolaná kauza byla na politickou objednávku lidí, kterým jsem nepohodlný svou kritičností k jejich práci. Bylo by to pod mou úroveň. Na druhou stranu je dobře, že se touto pseudokauzou vůbec nezabývali seriózní novináři a nehledali senzaci tam, kde není, pod heslem, když na vás nic nemáme, tak si to vymyslíme, jedno, že lžeme. Na rodinu to samozřejmě dolehlo, protože jsou to soukromé osoby a nikomu není jistě příjemné, když ho někdo sleduje a fotí nejen vaše obydlí, ale i vaše děti.

Již více jak dva a půl roku zastáváte pozici senátora, mohl byste prozradit, co si myslíte, že se vám povedlo?

V obou částech mého senátního obvodu se toho podařila celá řada. Mezi nejzásadnější věci v okrese Louny patří například pomoc při zachování Dětské psychiatrické léčebny Louny či získání sponzorského daru pro žateckou nemocnici. Na Rakovnicku to bylo především znovuotevření zubní pohotovosti. Výrazně se posunula příprava přivaděče mezi R6 a Rakovníkem a značně se zvýšil i příliv finančních prostředků ze Středočeského kraje na rozvoj našich vesnic.

Je něco, co se vám nepovedlo, z čeho jste zklamaný, a nebo co se ještě chystáte prosadit ve zbývajícím období?

Zatím se mi přes veškerou snahu nepodařilo přesvědčit kompetentní orgány, aby se v mém senátním obvodu dokončily dvě významné silniční stavby, R6 a R7. Zklamal mě především přístup ať již minulého či současného ministra dopravy. K dobudování R6 nepomohlo ani memorandum, které na mnou svolaném jednání podepsali hejtmani tří krajů a starostové dotčených obcí a měst. Ale nevzdáváme se, momentálně podobná iniciativa vzniká na Karlovarsku a my se k ní chceme připojit.

Nabízí se zároveň otázka, zda budete obhajovat v roce 2014 senátorský post (senátorský mandát je šestiletý)? Jaké si dáváte šance?

O tom, co bude v roce 2014 a jaké budou mé šance, je předčasné hovořit. Nyní se především zaměřuji na svou práci a snažím se být co nejvíce našemu regionu prospěšný.

Nezklamali vás trochu voliči při komunálních volbách v Rakovníku? Přece jen mezi lidmi byla cítit nálada, že chtějí na radnici změnu?

V žádném případě mě voliči nezklamali. Zklamat mohou pouze politici. ODS měla velmi silnou kandidátku, ale je pravdou, že voliči dali jasný signál, že touží po změně, protože lídr kandidátky ODS se propadl až na sedmé místo. Přestože skončila sociální demokracie na druhém místě, měli jsme historicky nejlepší výsledek v Rakovníku, a i já jsem byl se svými osobními preferencemi, které mě vynesly z pátého místa do čela kandidátky, velmi spokojen. Proto chci ještě jednou všem voličům poděkovat.

Mnohými jste považován za vzorného senátora, který se stará o svůj region. Jak časově je náročné být všude? Máte čas vůbec na svoji rodinu, koníčky?

Časově je to opravdu velmi náročné a bohužel je to především na úkor mé rodiny, kde cítím velký dluh. Také na koníčky mi nezbývá téměř žádný čas. Přesto se občas rád podívám na fotbal či se jdu proběhnout do lesa.

Zastáváte také funkci pacientského ombudsmana. Nestěžují si vám lidé, že na placené zdravotnictví nemají peníze?

Ve zdravotnictví je situace opravdu v mnohém dramatická. Stále si myslím, že platit by se mělo pouze za nadstandard, nikoli za základní zdravotní péči, a že regulační poplatky jsou nesmysl, který rozhodně úroveň našeho zdravotnictví nezvýší.

Jste také velkým kritikem státních maturit. Co je podle vás na nich tak špatného, kromě toho, že stály státní kasu obrovské peníze?

Myšlenka jednotných maturit není špatná, ale jejich současné provedení je opravdu tragické. Jedná se o předražený administrativní moloch, který stejně úroveň školství nezvýší. Řada testovacích otázek je špatně připravena a při ostré verzi očekávám velké problémy. Již při generálce bylo chybně opraveno na 20 tisíc testů. Vím, že se má kritika mnohým nelíbí a dokonce byl na mě vyvíjen velký tlak, abych s ní ustal, ale já nejsem zvyklý upřednostňovat privátní zájem před zájmem veřejným.

Rakovničané stále netrpělivě vyhlížejí silniční obchvat kolem samotného města. V jaké fázi je nyní výstavba obchvatu? Z počátku se mluvilo o tom, že obchvat bude během několika málo let …

Vedení města mělo již s bývalým vedením kraje dohodu, že pokud město Rakovník doloží projektovou dokumentaci a bude mít vykoupené pozemky k obchvatu, tak kraj začne připravovat jeho realizaci. Ačkoli smluvený termín dodání dokumentace již dávno proběhl, stále na krok vedení města čekáme. Mně se podařilo probudit již zmiňovaný spící přivaděč a dohnat cca šestiletou ztrátu na jeho přípravě, a pevně věřím, že i vedení města Rakovníka se probudí a svůj závazek splní. Poté vyvinu maximální snahu, aby vybudování přivaděče plynule přecházelo k vybudování obchvatu. Musím upozornit, že již je nejvyšší čas, protože pokud se nepodá žádost o prostředky z EU, tak obchvat nikdy nebude. Vedení kraje je připraveno tuto akci okamžitě realizovat, jakmile bude mít v ruce výše uvedenou projektovou dokumentaci a Rakovník bude mít vyřešeny vlastnické vztahy k pozemkům.

Stejně tak vyhlížejí skateboardisté místo, kde budou moci bez problémů provozovat svůj koníček. Budete jako opozice tlačit na vedení města, aby konečně vzniklo v Rakovníku skateboardové hřiště?

Z řečí některých členů vedení města jsem nabyl dojmu, že to je jejich prioritou, ale pravděpodobně to byla pouze jejich předvolební vějička. Budeme jim muset jejich sliby připomenout.

Chystá kraj v letošním roce nějakou větší rekonstrukci silnic na Rakovnicku?

Vzhledem ke stavu silnic v celém Středočeském kraji jsem osobně požádal ředitele Správy a údržby silnic, aby se v letošním roce výrazně zaměřil na silnice v okrese Rakovník. Taktéž jsem požádal ŘSD o urychlenou opravu R6 v úseku mezi Řevničovem a Krušovicemi. V letošním roce se podařilo získat z ROP Středočeského kraje 158 milionů na rekonstrukci frekventovaného úseku silnice mezi Rakovníkem a Zavidovem. Je to jedna z nejvýznamnějších akcí, která bude na území okresu Rakovník realizována.

Rakovnicko je nejchudším regionem Středočeského kraje. Z pozice náměstka hejtmana se vám podařilo vyjednat podmínky, aby se situace v bývalém zemědělském kraji zlepšila? Přece jen, nyní je na tom Nové Strašecí strategicky výhodněji. Snadné spojení s Prahou, Kladnem …

Je pravdou, že podle socio-ekonomických ukazatelů je Rakovník nejchudším okresem, bohužel obdobně je na tom i okres lounský. Podařilo se vyjednat několikaprocentní bonus pro žádosti obcí a měst našeho okresu do fondů EU, a také přímo z krajských dotací jde do okresu Rakovník nebývalé množství finančních prostředků, a já jsem tomu rád. Bylo by špatné, aby člověk z Rakovníka měl na starosti regionální rozvoj, a v jeho rodném okrese to nebylo vidět.

Na jednom zasedání zastupitelů jste také hovořil o tom, že by zde mohl vzniknout projekt ve spolupráci s ČVUT. Nakonec z toho sešlo. Mohl byste prozradit proč? Opravdu je Rakovnicko tak neatraktivní?

Právě v minulém týdnu jsem jednal se zástupci ČVUT a jeden z jejich projektů je stále živý. Dokonce nyní připravujeme spolupráci ČVUT s gymnáziem v Novém Strašecí, a pokud by se toto podařilo, tak by to byl první krok k realizaci větších projektů. Bohužel, Rakovnicko má velký handicap v nedobudované R6. Jeden z připravovaných projektů, o kterém jsem v minulosti hovořil na zastupitelstvu, nemohl být na Rakovnicku realizován právě kvůli špatné dopravní infrastruktuře, a také proto, že nesplňoval další podmínku EU, která požadovala pro tuto investici větší počet obyvatel v regionu.

Na počátku roku byla otevřena zubní pohotovost. Jak se osvědčila? Plánujete také vybudování takzvaného Okresního domu služeb v budově internátu SzeŠ Rakovník. Kdy by mohla být rekontrukce hotova a kdy se začne stavět? A co vše bude občanům k dispozici?

Zubní pohotovost si vede nadmíru úspěšně. V průměru ji navštěvuje sedm občanů. Dokonce jednu sobotu jich bylo i jedenáct. Obavy těch, kteří mě od tohoto projektu odrazovali, že o tuto službu nebude zájem, se ukázaly jako liché. Proto zvažujeme i možnost rozšíření pohotovosti na celý víkend. Chtěl bych, aby se domov seniorů začal stavět na podzim tohoto roku, a když vše dobře půjde, dokončení by mohlo být v roce 2012. Měly by tam být moderní dvoulůžkové pokoje pro seniory, také bych chtěl, aby součástí bylo i rehabilitační centrum, zubní a lékařská ordinace či kadeřník.

Neplánujete, že by v tomto domě služeb byla také záchytná stanice pro opilce? Přece jen dnes musejí strážníci odvážet opilé do Příbrami.

Je to zajímavá myšlenka, ale ještě se poradím se starostou Rakovníka, a rád si na tuto problematiku vyslechnu jeho názor. Ale rozhodně není možné dávat „záchytku“ do domova pro seniory.

Příloha č. 3 - k usnesení VHZD č. 252/2009

Způsob určování výše peněžité hodnoty naturálního plnění za přechodné ubytování senátora v místě sídla Senátu (§ 9 odst. 1 písm. e) zák. č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Senátorovi bude podle § 9 odst. 1 písm. e) zák. č. 236/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) vyplacena náhrada prokázaných výdajů do výše 17 000,- Kč měsíčně. Náhrada se vyplácí na účet senátora, a to v případě, že senátor o ni požádal místo naturálního plnění (ubytování zajišťované Kanceláří Senátu), předložil příslušnou dohodu (smlouvu) o nájmu nebo podnájmu bytu či části bytu a doklad o úhradě.

Při pronajímání ubytovacích prostor je třeba doložit doklady o vlastnictví či oprávnění k nakládání s těmito prostory. U výše uvedených plateb bude uhrazena pouze alikvotní část odpovídající datu vzniku a ukončení mandátu senátora nebo datu účinnosti smlouvy, je-li smlouva uzavřena v průběhu mandátu senátora.

Redakce Rakovnického deníku má k dispozici zápis z jednání, kde bylo odsouhlaseno, že mimopražští zákonodárci mají nárok na náhradu. V případě zájmu můžete kontaktovat redakci.